Dom s opatrovateľskou službou čakajú postupné rekonštrukcie v interiéri

Popradský objekt bude mať skoro 40 rokov. Obývajú ho miestni seniori, na ktorých v najbližšom období čaká čulý stavebný ruch, keďže sa bude rekonštruovať.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Dom s opatrovateľskou službou čakajú postupné rekonštrukcie v interiéri
Zdroj: Mesto Poprad

Rekonštrukcia bytov

Bytový dom s opatrovateľskou službou Xenón na sídlisku JUH čaká postupná rekonštrukcia bytových jadier a elektrických rozvodov. Bytový dom Xenón bod daný do užívania v roku 1979 (t.j. pred 39 rokmi). „V roku 2015 bola zrealizovaná rekonštrukcia exteriéru bytového domu – prestavba strešného plášťa, zateplenie obvodového plášťa a prestavba vstupov a v roku 2016 pokračovala rekonštrukcia 2. etapou, v rámci ktorej bola realizovaná prestavba výťahov a vnútorných spoločných priestorov. Samotné byty v bytovom dome sú stále v pôvodnom stave a je nutná ich rekonštrukcia, ďalším dôvodom k rekonštrukcii je skutočnosť, že z revíznej správy vyplýva povinnosť rekonštrukcie nevyhovujúcich elektrických rozvodov. Túto rekonštrukciu budeme realizovať postupne tak, aby sme minimalizovali obmedzenia pre obyvateľov, s tým, že budeme rekonštruovať vždy len vrátené byty pred ich odovzdaním novému nájomcovi,“ uviedla Iveta Borňáková z odboru správy majetku MsÚ v Poprade.

V objekte nie sú iba byty

Na realizáciu uvedenej investičnej akcie schválili poslanci MsZ mesta Poprad v tomto roku sumu 100 000 eur. „V uvedenom bytovom dome je poskytovaná opatrovateľská služba a bývanie fyzickým osobám, ktoré poberajú starobný alebo invalidný dôchodok tak, aby si mohli aspoň čiastočne zabezpečovať svoje životné potreby pri zachovaní vlastného súkromia,“ dodal hovorca popradského magistrátu Marián Galajda. V DOS Xenón je 105 bytov, z toho: 70 jednoizbových bytov a 35 garsóniek. Nachádza sa tam tiež jedáleň, denné centrum, telocvičňa, kaplnka a ambulancia praktického lekára.

Zdroj: Poprad24/Mesto Poprad