Dopravno-sociologický prieskum v Poprade: Anketári vás navštívia doma

Mesto Poprad v súčasnosti pripravuje dopravno sociologický prieskum, ktorý bude v popradských domácnostiach realizovaný v dňoch 9.10. – 6.11.2017.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Dopravno-sociologický prieskum v Poprade: Anketári vás navštívia doma
Zdroj: Dnes24.sk

Prieskum bude prebiehať formou vyplňovania anonymného dotazníka prostredníctvom vyškolených anketárov, ktorí jednotlivé domácnosti v meste navštívia. „Tento prieskum bude základom pre prípravu a realizáciu opatrení v oblasti dopravy a mobility, ktoré pomôžu zlepšiť dopravnú situáciu v Poprade a prispejú k zvýšeniu kvality života v meste,“ informoval komunikačný manažér popradského magistrátu Marián Galajda.

„Hlavným cieľom tohto prieskumu je zlepšenie a zefektívnenie mestskej hromadnej dopravy v meste a odstránenie pretrvávajúcich problémov. Keďže tento zámer je možné dosiahnuť iba na základe presných a pravdivých informácií od veľkej vzorky obyvateľov mesta, chceme z tohto dôvodu požiadať obyvateľov o súčinnosť a pravdivé vyplnenie dotazníka za jednotlivých členov domácností,“ informoval Ľubomír Hán z odd.dopravy MsÚ v Poprade.

Výsledky prieskumu poskytnú samospráve údaje o dopravnom správaní obyvateľov, ktoré budú použité pre spracovanie plánu dopravnej obslužnosti. Využijú sa prioritne pri návrhu opatrení v rámci MHD v meste Poprad ako aj pri tvorbe ďalších strategických dokumentov mesta.

Zdroj: poprad.dnes24.sk

Odporúčame