Michal Fáber

Michal Fáber

Pracujem ako mediátor v spotrebiteľskom združení Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad, kde pomáhame spotrebiteľom riešiť ich spory s predajcami a poskytovateľmi služieb. Poskytujeme poradenstvo ako sa brániť voči neserióznym praktikám a neférovým zmluvám. Publikujem v médiách, pôsobím v Komisii sociálnej, bytovej a zdravotnej a prednášam na Univerzite tretieho veku. V komunálnych voľbách v novembri 2014 sa chcem uchádzať o pozíciu poslanca mestského zastupiteľstva v Poprade.

Najčítanejšie články autora