Kraj plánuje zredukovať počet stredných škôl: Dotkne sa to aj Popradského okresu

Korektúry na stredných školách sa budú robiť v každom okrese Prešovského kraja. Snahou je však školy zlučovať a zachovať študijné odbory, o ktoré je záujem.

Ilustračný obrázok k článku Kraj plánuje zredukovať počet stredných škôl: Dotkne sa to aj Popradského okresu
Zdroj: TASR

Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje v tomto roku redukciu počtu stredných škôl. Podľa predsedu komisie školstva pri Zastupiteľstve PSK Mariána Damankoša pôjdu cestou zlučovania škôl a zachovania študijných odborov, o ktoré je záujem.

„Súčasné vedenie kraja avizovalo, že je potrebné komplexné prehodnotenie aktuálnej siete škôl. Do toho treba pripočítať aj súčasne existujúcu iniciatívu dobiehajúcich regiónov (Catching-up Regions), ktorá získava dáta a pracuje s tým, aby sme sa dopracovali k optimálnej sieti škôl,“ uviedol Damankoš.

Vedúci odboru školstva Úradu PSK Ján Furman koncom januára podľa Damankoša prezentoval členom komisie školstva návrh opatrení vedúcich k novej sieti škôl.

„Takmer v každom okrese sa dotkol niekoľkých škôl, ktoré budú musieť prejsť určitým procesom. Návrh predpokladá redukciu existujúceho počtu škôl, ale súčasne hľadá spôsob, ako znížiť počet škôl, ale nezlikvidovať odbory, ktoré sú v danom meste k dispozícii, aby žiaci mali možnosť študovať taký odbor, aký chceli, a nemuseli cestovať nejaké neúmerne veľké vzdialenosti. Nie je možné, aby v každom okrese bol každý typ školy. Návrh, ktorý sme v komisii predbežne odporučili na rokovanie, bude predmetom rokovaní a následne niekedy koncom marca – začiatkom apríla príde najprv do školskej komisie a potom pôjde na zastupiteľstvo,“ vysvetlil Damankoš.

Počet škôl sa má znížiť o 7–8

PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 76 stredných škôl. Ich počet by sa mal podľa Damankoša odhadom znížiť o sedem, osem škôl. „Skôr ideme cestou tam, kde sa to dá, zlúčenia. Nespomínam si, že by tam bola nejaká konkrétna škola, ktorá zanikne bez náhrady alebo bez toho, že daný odbor už prestane existovať,“ skonštatoval Damankoš s tým, že sa v spolupráci s Krajskou radou pre odborné vzdelávanie a prípravu v PSK redukujú študijné odbory, o ktoré nie je záujem.

„Máme pripravený taký plán, aby boli spokojní rodičia, žiaci, poslanci v danom okrese a, samozrejme, aj učitelia, ktorí s týmito žiakmi pracujú. V každom jednom okrese budeme robiť niektoré korektúry, ale tak, aby neboli bolestivé,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.

foto: ilustračné

Zdroj: TASR