Ľubovniansky hrad v Poľsku: Krakov sa kochal spišskou históriou

Historické múzeum mesta Krakov pripravilo nielen pre Poliakov prehliadku Ľubovnianskeho hradu. Horný Spiš je s našim severným susedom stále úzko spätý.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Ľubovniansky hrad v Poľsku: Krakov sa kochal spišskou históriou
Zdroj: Dnes24.sk

Konzulát spojil dve múzeá

V spolupráci s Muzeom historycznym miasta Krakowa a slovenským konzulátom bola pripravená výstava pod názvom „Hrad Ľubovňa ako sídlo spišského zálohu.“ Výstava je pilotným projektom Ľubovnianskeho múzea – hrad v Starej Ľubovni a Muzea historycznego miasta Krakowa. Je prezentovaná v Paláci Krzysztofory na Hlavnom rínku v Krakove. Ľubovnianske múzeum vystavuje svoje zbierky v historickom kráľovskom meste po prvý krát. Výstava je zahrnutá do kultúrnych podujatí v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európy.

„Výstava prezentuje vzácne zbierky – obrazy spišských starostov z rodiny Lubomirskich a vzácne predmety, týkajúce sa cechov a remesiel zo 17. storočia. Okrem toho, výstava zobrazuje počiatky spišského zálohu a okolnosti, ktoré k tomu viedli. Veľkým lákadlom sú, nepochybne, kópie poľských korunovačných klenotov,“ vysvetlil konzul SR v Krakove Adrián Kromka.

Spišský záloh – kultúrne dedičstvo

Spišský záloh bol stav, ktorý sa začal v roku 1412. Uhorský kráľ Žigmund Luxemburský si požičal od poľského kráľa Vladislava II. Jagiella 37 000 kôp českých strieborných grošov. Za túto sumu dostal poľský kráľ do zálohu 13 spišských miest, ku ktorým boli pridané ešte 3 slobodné kráľovské mestá, Stará Ľubovňa, Hniezdne a Podolínec. Hrad Ľubovňa sa stal administratívnym centrom zálohovaného územia. Zároveň bol sídlom spišských starostov, ktorí toto územie spravovali.

Medzi spišskými starostami možno nájsť mnoho významných osobností. Jednou z nich bol napríklad Zawisza Czarny z Garbowa, slávny poľský rytier a diplomat. Najviac sa však do našej histórie zapísala rodina Lubomirskich. Azda najväčším lákadlom výstavy sú kópie poľských korunovačných klenotov (originály boli zničené zač. 19. st.). V čase švédsko – poľskej vojny ich Juraj Lubomirski ukrýval na hrade Ľubovňa. Neskôr boli, samozrejme, vrátené späť do Poľska. Spišský záloh bol ukončený až počas 1. delenia Poľska v roku 1772, kedy toto územie bolo znovu začlenené pod uhorskú administratívu.

Ľubovniansky hrad je veľkým lákadlom

„Oceňujem skutočnosť, že hrad Stará Ľubovňa sa prezentuje v Krakove na výstave prvý krát za 60 rokov existencie múzea a pri tejto príležitosti bol vydaný aj propagačný materiál informujúci o histórii Hradu Ľubovňa a rodiny Lubomirskich,“ povedal riaditeľ Múzea hradu Stará Ľubovňa Dalibor Mikulík. „Výstava je prezentáciou Slovenska a spoločnej slovensko-poľskej histórie a zároveň pozvánkou pre Poliakov navštíviť a spoznávať naše krásne Slovensko,“ dodal Kromka.

Hrad je čoraz vyhľadávanejší turistami nielen zo SR ale aj zo zahraničia a tento rok dosiahne rekordný počet návštevníkov cez 170 tisíc. Dôvodom návštev je nielen 37 expozícií hradu a skanzenu, 23447 exponátov a 26 kultúrnych podujatí spojených s históriou hradu, ale hlavne zlepšenie dostupnosti a zvýšený záujem zo strany občanov Poľska, pretože je súčasťou aj poľskej histórie.

Zdroj: Dnes24.sk