Martin Sýkora Rôzne

Matejovčania otvorene svojej o situácii: Riešite nás, keď už doslova horí!

Klub Matejovčanov prezentoval svoj postoj k riešeniu problémov v Poprade - Matejovciach na ostatnom zasadaní MsZ. Ich slová vám ponúkame v plnom rozsahu!

Ilustračný obrázok k článku Matejovčania otvorene svojej o situácii: Riešite nás, keď už doslova horí!
Foto: tamas thaler

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem vám za poskytnutie priestoru pre prezentáciu.

Volám sa Edmond Dragošek a som tu ako občan mesta Poprad a súčasne aj v mene Klubu Matejovčanov. Dovoľte mi premietnuť Vám niekoľko obrázkov centier z niektorých mestských častí Popradu.

Matejovce sú mestskou časťou Popradu od roku 1977 a boli pripojené k Popradu ako posledná mestská časť. Prvá písomná zmienka o obci Matejovce je z roku 1251 a je teda najstaršou zmienkou zo všetkých mestských častí vrátane mesta Poprad. Až do roku 1977 boli Matejovce samostatnou prekvitajúcou obcou. Mestská časť Matejovce je dnes úplne zanedbaná a jej úroveň každý rok alarmujúco klesá. V dnešnej dobe je to mestská časť s najvyššou mierou negatívnych vplyvov na život jej obyvateľov v porovnaní s ostatnými časťami Popradu. Hlučné chladiarenské zariadenia v Továrenskej štvrti, pri spoločnosti Pasell haldy sutiny a z nich prach na sídlisku, skladovacie haly s nedokončenými a ani nezačatými výsadbami zelenej zóny, neustále rozširovanie priemyselnej zóny okolo sídliska. Zvýšená agresivita a drzosť niektorých spoluobčanov, najmä rómskeho pôvodu, vyberanie košov, rozvláčanie od padkov po Matejovciach.

Zdroj: Klub Matejovčanov

Ďalšie negatívne vplyvy na život občanov ani nespomíname. Mesto Poprad evidentne profituje z umiestnenia priemyselnej zóny v Matejovciach, ale pre Matejovce to neprináša žiadny pozitívny benefit pre rozvoj občianskej vybavenosti. Do konca naopak, pribudli nám aj ďalšie dlhodobo neriešené problémy.

Dovoľte mi uviesť LEN niekoľko konkrétnych prípadov z mnohých:

1) V Matejovciach chýba komplexný kamerový systém, ktorý by aspoň čiastočne riešil narastajúce problémy s neprispôsobivými občanmi.
2) Trvalé neriešenie čiernych stavieb na námestí Matejoviec a na ulici Staničnej.
3) Nedostatočná infraštruktúra – chodníky, cesty, doprava.
4) Kopy odpadkov, Znečisťovanie Matejovského potoka vyhadzovaním odpadkov Rómami z matejovského námestia a na ulici Staničnej.
5) Vyberanie odpadkových košov a VOKov, rozvláčanie odpadkov po Matejovciach
6) Neprimerané správanie a rušenie kultúrno spoločenských podujatí v Matejovciach

Zjednodušene povedané, život v Matejovciach vyzerá takto:

  • máme najviac priemyslu, ale málo zelene
  • máme najväčší počet neprispôsobivých občanov v pomere k počtu obyvateľov v mestskej časti
  • máme najmenej reprezentatívne námestie
  • najväčší pohyb kamiónovej dopravy, najmenej cyklotrás (v porovnaní so sídliskami)

A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Podľa našich informácií, z daní z nehnuteľností v Matejovciach odchádza ročne do rozpočtu mesta viac ako 423 000 tisíc eur, no do Matejoviec sa vráti v podobe investícii len minimálna čiastka. K tomu sa v Matejovciach pridáva ďalší veľký problém, ktorý v posledných mesiacoch eskaloval. Tento problém však existuje v Matejovciach dlhodobo, a je aj dlhodobo neriešený. Záujem o jeho riešenie je zo strany mesta Poprad len vtedy, keď už doslova horí. Presne tak ako to pomenoval aj jeden poslanec na poslednom mestskom zastupiteľstve, citujem: „V skutočnosti sa predmetná situácia v meste neriešila, každému to vyhovovalo, pretože sme nikdy v meste Poprad nemali problémy s Rómami, pretože tento problém majú v Matejovciach.“

Zdroj: Klub Matejovčanov

Dovoľte mi práve túto problematiku ešte bližšie rozvinúť. V prvom rade chceme zdôrazniť, že Matejovčania boli už raz oklamaní mestom Poprad, keď mesto v r. 2003 na mestskom zastupiteľstve deklarovalo, že premiestnenie Rómov z vtedajšieho Kaštieľa na vtedajšie futbalové ihrisko je len dočasným riešením. Pýtame sa Vás všetkých, považujete 15 rokov za dočasné riešenie???? Ostali tam až doteraz, kým nedošlo k požiaru koncom februára 2018. Pre pripomenutie, v roku 2003 bolo na Staničnú presťahovaných približne 100 obyvateľov, ktorí boli ubytovaní v šatniach futbalového ihriska a v unimobunkách. V priebehu rokov na Staničnú ulicu pribudli ďalších obyvatelia a to aj z okolitých obcí, bez deklarácie trvalého bydliska v meste Poprad. Títo občania obývali uvedené budovy bez súhlasu úradov, bez evidencie a bez reálnych možností na ubytovanie. Jednoducho, títo ľudia tam podľa všeobecných pravidiel nemali čo hľadať. Napriek sťažnostiam a petícii zo strany Matejovčanov mesto na túto situáciu vôbec nereagovalo. Máme pocit, že Mesto Poprad má naďalej tendenciu umiestňovať nových neprispôsobivých občanov v Matejovciach a túto situáciu riešiť na úkor mestskej časti Matejovce. Podotýkame, že odsúhlasením nových unimobuniek sa problém nevyriešil. Máme informácie z obecných úradov okolitých obcí, že dochádza ku prehlasovaniu trvalých pobytov občanov týchto obcí do mesta Poprad a tým ku neopodstatnenému nárastu obyvateľov s trvalým pobytom v meste Poprad, avšak reálne sa nachádzajúcich v Matejovciach. Títo obyvatelia nemajú žiadnu nehnuteľnosť ani miesto trvalého pobytu, ktoré by ich oprávňovalo žiadať pomoc od mesta Poprad. Z pôvodných presťahovaných 100 obyvateľov je dnes na Staničnej viac ako 200 ľudí.

Občania Matejoviec razantne odmietajú ďalšie umiestňovanie Rómov do Matejoviec. Je pre nás zarážajúce, že vpodmienkach dlhoročného nezáujmu o rozvoj Matejoviec sa v rozpočte mesta nájde významné množstvo finančných prostriedkov na zabezpečenie inžinierskych sietí na údajne dočasné riešenie ich bytovej situácie v lokalite, ktorá nikdy nebola určená ako trvalo obývateľná zóna.

Pritom ide o diskriminačný prístup oproti iným oblastiam Matejoviec, ktorým sa takejto pozornosti poslancov a Mesta Poprad nikdy nedostalo. Matejovce dlhodobo zaostávajú svojou vybavenosťou za ostatnými mestskými časťami. Musíme sa pýtať, či Mesto Poprad týmto postupom nerobí z Matejoviec rómske geto, ktoré je na posmech a zároveň aj úľavu celému zvyšku mesta. Páni poslanci, mame vážny dôvod si myslieť, že tu dochádza k reálnej diskriminácii občanov Matejoviec v porovnaní s ostatnými obyvateľmi Popradu. Sme vôbec dôležitou časťou pre Poprad? Bohužiaľ, už niekoľko volebných období Matejovčania konštatujú, že sa nepodarilo opäť vyriešiť v Matejovciach nielen rómsku otázku.

Zdroj: Klub Matejovčanov

Rozpadajúca sa budova bývalého nákupného strediska na ulici Lidickej len dokumentuje tento stav. Pre úplnosť informácií musíme dodať, že si ceníme poslednú iniciatívu vedenia Mesta Poprad a vytvorenie Komisie na rozvoj Matejoviec, ktorá momentálne mapuje situáciu a veríme, že dôjde aj ku reálnym riešeniam. Je nám však ľúto, že takáto aktivita Mesta neprišla už skôr a dúfame, že neostane len pri plánoch pred voľbami, a že záujem mesta sa nezúži len na vytvorenie Komunitného centra. Matejovce už niekoľko volebných období dokonca nemajú ani svojho voleného zástupcu v mestskom zastupiteľstve. Dúfali sme, že tento pre Matejovčanov negatívny stav sa vyrieši v tomto volebnom období. Napriek verejným prísľubom však k zmene volebných obvodov doteraz neprišlo. Preto sme dnes ráno za KM podali oficiálnu žiadosť na všetkých poslancov a vedenie mesta o zaradenie tohto bodu do programu najbližšieho mestského zastupiteľstva.

Všetci občania mestskej časti Poprad – Matejovce sú zvedaví, ako na tento problém zareaguje 19 členov mestského zastupiteľstva. Ak predošlé desaťročia si mohla každá mestská časť zvoliť svojho poslanca, prečo by to tak nemohlo byť opäť? Veríme, že k tejto zmene dôjde. Preto my občania Matejoviec na základe spomenutých faktov žiadame:

1. Okamžité pozastavenie výkopových prác Inžinierskych sietí na Staničnej, tieto peniaze chceme využiť na dobudovanie chodníkov pre všetkých občanov v Matejovciach.
2. O vyčíslenie všetkých nákladov spojených s riešením krízovej situácie na Staničnej (ZDŠ Matejovce + Kino Máj Veľká)
3. Likvidáciu všetkých čiernych stavieb na Staničnej ulici ako aj na Matejovskom námestí.
4. Aby mesto Poprad zabezpečilo ukončenie umiestňovania neprispôsobivých občanov do Matejoviec.
5. Zriadenie stálej policajnej hliadky na ulici Staničnej v Matejovciach.
6. Schválenie komplexného kamerového systému, ktorý zabezpečí zvýšenú bezpečnosť občanov Matejoviec.
7. Zastaviť diskrimináciu obyvateľov Matejoviec.
8. Vybudovať Komunitné centrum aj v inej lokalite Popradu, nielen v Matejovciach.
9. Schválenie zmeny volebných obvodov, aby Matejovce boli samostatným volebným obvodom.

V pondelok 23.4.2018 o 18­.00 hod. sa uskutoční verejná schôdza s občanmi mestskej časti Poprad – Matejovce. Pozývame Vás, príďte sa s občanmi porozprávať o tom, že Matejovce nie sú len zdrojom vysokých príjmov do rozpočtu mesta a udržania počtu obyvateľov nad 50 tisíc.Tešíme sa na Vás.

Klub Matejovčanov a o bčania Matejoviec V Poprade, dňa 19.4.2018

Zdroj: poprad.dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM