Mesto chce stavať ďalšie nájomné byty: Záujem o takýto typ bývania je veľký

O mestské bývanie je stále veľký záujem. Niektoré mestá na tom intenzívne pracuje. Ďalšie mestské nájomné byty pribudnú v meste Spišská Belá.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Mesto chce stavať ďalšie nájomné byty: Záujem o takýto typ bývania je veľký
Zdroj: TASR

Malé mesto, veľký dopyt

Dôvodom prípravy ich výstavby je po určitom čase rastúci záujem o takéto bývanie najmä zo strany miestnych mladých ľudí. „Sme určitým spádovým centrom pre okolie, cítime nárast požiadaviek na pridelenie bytu aj od obyvateľov z okolitých obcí, pretože ľudia to majú od nás bližšie, keď dochádzajú do práce napr. do Kežmarku alebo Popradu. Zrejme tiež vidia, že mesto sa rozvíja, ide dopredu, buduje sa infraštruktúra a hľadajú to, čo nemajú na vidieku. Zároveň sme však ešte stále malé mesto,“ zdôvodnil nárast počtu žiadostí o pridelenie bytu primátor Štefan Bieľak. Takýto záujem radnica eviduje už dlhodobejšie, približne 15 rokov. Za toto obdobie sa tu počet obyvateľov zvýšil z cca 6100 na terajších približne 6600 obyvateľov.

„Mladí ľudia neodchádzajú, čo nás teší a zároveň sa vracajú späť takí, ktorí vycestovali do zahraničia za prácou,“ dodal primátor.

Zdroj: TASR

Exkluzívna lokalita

Samospráva v súčasnosti eviduje približne 110 žiadostí o pridelenie mestského bytu, nie všetci žiadatelia však budú spĺňať požiadavky, keďže ich príjmy nebudú postačovať na financovanie bytov bežného štandardu. „Doterajšia prax a aktuálna evidencia potvrdili potrebu výstavby menších – jedno- a dvojizbových bytov. Týmto zámerom otvárame novú lokalitu pre umiestnenie bytových domov, podľa platného územného plánu mesta je možné takúto výstavbu realizovať len pri Belianskych kúpeľoch,“ konkretizoval Bieľak s tým, že radnica dala vypracovať projektovú štúdiu, ktorej poslednú verziu schválilo mestské zastupiteľstvo začiatkom októbra. Časový horizont realizácie projektu sú cca dva roky.

„Podľa tejto štúdie sa v 1. etape pripravuje výstavba štyroch bytových domov, v každom z nich po 7 bytov, takže spolu 28 bytov. V každom bytovom dome, ktorý má tri podlažia, sú štyri dvojizbové, dva jednoizbové a jeden trojizbový byt. Každá z bytových jednotiek bude mať svoj balkón a pivnicu,“ priblížil primátor. Snahou mesta podľa neho je, aby sa stavali menšie bytové domy s menším počtom bytov s dostatkom zelene. Uvedená lokalita je dostatočne veľká a umožňuje do budúcna výstavbu ďalších bytových domov smerom až k Strážkam.

Foto: Martin Sýkora

Termín nejasný

Uvedená projektová štúdia bude dopracovaná do projektovej dokumentácie pre územné a následne stavebné konanie. Zároveň mesto bude súbežne majetkovo a právne vysporiadavať vlastníctvo k pozemkom v tejto lokalite. „Naším cieľom je pripraviť tento projekt na jeho financovanie cez Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Prípadný začiatok výstavby bude závisieť od prípravy vyššie uvedených podkladov a procesov a zároveň od úspešnosti žiadosti mesta o financovanie tejto výstavby cez štátny fond,“ konštatoval primátor. Doposiaľ sa v meste podarilo cez tento fond vybudovať už 240 bytových jednotiek.

Zdroj: TASR

Odporúčame