Mesto mení stratégiu tvorby cien pozemkov: 4 podklady, z ktorých sa v Poprade bude vychádzať!

Až doposiaľ mesto pri tvorbe cien pozemkov vhodných na predaj, vychádzalo vždy zo znaleckých posudkov. Odteraz však, pred tým, ako predloží návrh mestskému zastupiteľstvu, bude vychádzať z troch ďalších podkladov. Z nich nakoniec vzíde východisková cena mestských pozemkov.

Monika Vengrínová
Ilustračný obrázok k článku Mesto mení stratégiu tvorby cien pozemkov: 4 podklady, z ktorých sa v Poprade bude  vychádzať!
Zdroj: Dnes24.sk

Zákon o majetku obcí ukladá mestám a obciam vychádzať pri tvorbe cien mestských, či obecných pozemkov, zo znaleckého posudku vypracovaného podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti o určovaní všeobecnej hodnoty nehnuteľností. Takéto ceny potom boli prekladané na schválenie poslancom mestského zastupiteľstva.

V minulosti stanovená pevná cena už neplatí

Ešte predtým bola minimálna cena pozemkov v intraviláne mesta Poprad, podľa slov Ivety Borňákovej, dočasnej poverenej vedením Odboru správy majetku v Poprade, pevne stanovená, a to na sumu 35 eur za meter štvorcový. Približne pred štyrmi rokmi však bola táto cena zo zásad vypustená.

„Nakoľko sa dnes znalecké posudky značne líšia, chceli by sme pristúpiť k doplneniu stratégie tvorby cien. Aby sme túto stratégiu správne nastavili, prijali sme pomoc od regionálneho riaditeľstva Slovenského pozemkového fondu, ktorý nám stratégiu tvorby cien pri prevodoch predstavil,“ uviedla Borňáková.

Ako však dodala, mesto z tejto stratégie nemôže celkom vychádzať, nakoľko jednou z položiek posudzovania tvorby cien je cena z cenovej mapy nehnuteľností Slovenskej republiky, ktorú vytvára Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska. Tú mesto Poprad, podľa slov Borňákovej, oslovilo so žiadosťou o report cien dosiahnutých v našom meste, avšak pre nedostatočný počet údajov, tento report Popradu poskytnutý nebol.

Štyri podklady pri tvorbe cien

„Mesto však disponuje určitým materiálom, ktorý bol ešte v deväťdesiatych rokoch podkladom pre vytvorenie cenových máp nehnuteľností, ktoré poznala predchádzajúca vyhláška o oceňovaní. To už neplatí, avšak tento podklad rozdeľoval mesto na určité obvody z urbanistických hľadísk. Preto sme sa rozhodli použiť tento materiál na akúsi zonáciu mesta,“ objasnila vedúca odboru s tým, že na túto zonáciu dá potom mesto znalcom vypracovať ocenenie jednotlivých obvodov, čo sa týka cien za prenájom a predaj nehnuteľností.

Prvý podkladom pri tvorbe cien, podľa Borňákovej, teda bude, už spomínaný znalecký posudok s minimálnou cenou, z ktorej bude mesto vychádzať. Druhým bude, špeciálne pre Poprad, spracovaná mapa cien nehnuteľnosti, tretím mapa cien za prevody, ktoré mesto za posledné roky realizovalo a posledným štvrtým podkladom bude verifikácia znaleckého posudku.

„Z tohto nakoniec vzíde východisková cena, ktorá pôjde pre mestské zastupiteľstvo ako navrhovaná cena na prevod pozemku,“ dodala Borňáková s tým, že do predaja môže vždy ísť len taký majetok, ktorý je pre mesto nepotrebný a nevyužiteľný.

Môže vás zaujímať:

V Pohrebno-cintorínskych službách došlo k personálnej zmene: Novým konateľom sa stal tento Popradčan!

Psí útulok pod správou mesta: Čo všetko sa zmenilo a čo sa v blízkej dobe ešte len zmení?

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk