Martin Sýkora Samospráva

Mesto Poprad hospodárilo s vysokým prebytkom: Kontrolórka povedala prečo

Poslanci schválili na svojom ostatnom zasadnutí (14.8.) Záverečný účet mesta Poprad za rok 2017, ktorý je obrazom hospodárenia za uplynulý rok.

Ilustračný obrázok k článku Mesto Poprad hospodárilo s vysokým prebytkom: Kontrolórka povedala prečo
Foto: Peter Handzuš

Mesto Poprad hospodárilo v uplynulom roku s celkovým prebytkom po úpravách takmer 3,7 mil. eur, čo aj uviedlo na svojej oficiálnej stránke. Rezervný fond mesta vykazoval ku koncu roka 2017 zostatok takmer 9,493 mil. eur, po schválení záverečného účtu a prevode prebytku dosiahne objem finančných prostriedkov v Rezervnom fonde takmer 12,595 mil. eur. Do Mestského fondu rozvoja bývania, na ktorom bol ku koncu minulého roka zostatok bezmála 598 tisíc eur, poputuje 581 tisíc eur. „Keď som nastupoval na post primátora bolo v Rezervnom fonde približne 6 miliónov, teraz je to viac ako 12 mil. Myslím si, že sme dobre hospodárili a som na tento výsledok hrdý,“ uviedol primátor mesta Jozef Švagerko.

„Pre rok 2017 mesto zostavilo vyrovnaný rozpočet v objeme 39,915 mil. eur., po zmenách 44,8 mil. eur, skutočnosť bola 40,87 mil. eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2016 o 3,9 mil. eur,“ konštatoval vedúci ekonomického odboru MsÚ Marián Matta.

K záverečnému účtu predložila svoje stanovisko hlavná kontrolórka mesta Poprad Zita Kozlerová, ktorá hodnotila dosiahnuté výsledky ako výborné, ale mala výhrady voči kapitálovým výdavkom a nenaplneniu investičných zámerov. „Čo sa týka plnenia kapitálových výdavkov bol schválený rozpočet na približne 4,5 mil. eur. V priebehu roka sa vyšplhal úpravami na výšku viac ako 8 mil. eur, skutočné plnenie bolo len na 2,7 mil. eur. Je to veľký nepomer a aj z toho titulu vznikol vysoký prebytok,“ vysvetlila Kozlerová. Finančnú kondíciu mesta hodnotila však ako veľmi dobrú. Poslanci Záverečný účet mesta Poprad za rok 2017 schválili bez výhrad.

Zdroj: Poprad24/Mesto Poprad

Rýchle správy

Najčítanejšie