Nedeľa 21. júl 2019 Daniel  14 °C
Martin Sýkora Rôzne

Najúspešnejší pedagógovia a študenti PSK: Medzi ocenenými aj popradské trio

Prešovský samosprávny kraj udelil 40 plakiet pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. Nechýbalo ani popradské zastúpenie.

Ilustračný obrázok k článku Najúspešnejší pedagógovia a študenti PSK: Medzi ocenenými aj popradské trio
Zdroj: Prešovský samosprávny kraj

Spolu 20 pedagógov z celého kraja získalo plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región. Návrhy na ocenenie posielali riaditelia škôl, o laureátoch rozhodovali členovia Územnej školskej rady. V tomto roku vyberali najlepších pedagógov spomedzi 45 návrhov. Medzi laureátmi sú učitelia z Prešova (5), Popradu (3), Bardejova (3), Humenného (3), Starej Ľubovne (3), Kežmarku, Svitu a Lipian.

O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK, ktorá vyberala kandidátov na ocenenie spomedzi 41 návrhov. Plaketu Lux mentium – Svetlo poznania získalo 20 študentov z jedenástich okresov. Traja laureáti sú zo Sniny, po dvoch zástupcov majú školy z Medzilaboriec, Starej Ľubovne, Prešova, Bardejova, Humenného a Lipian. Medzi ocenenými sú aj študenti z Vranova nad Topľou, Popradu, Svitu, Kežmarku a Svidníka.

Učiteľ a žiak 2018 06/2018
4
Galéria

Mária Koláriková – je riaditeľkou Školského internátu v Poprade. Pod jej vedením Školský internát prechádza inovatívnymi zmenami, ktoré priaznivo vplývajú na život žiakov, ale aj prácu zamestnancov.

Mária Voščeková – pôsobí na Strednej odbornej škole vo Svite ako zástupkyňa riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania. So žiakmi trávi väčšinu týždňa a nahrádza im počas pracovných dní rodičov.

Jana Kurucová – pracuje na Strednej zdravotníckej škole v Poprade ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry. Žiakom sa venuje aj mimo vyučovania, organizuje Hviezdoslavov Kubín a vyhľadáva recitátorské talenty aj na iné podujatia, ako je napríklad Vansovej Lomnička. Je editorkou školského časopisu Fonendoskop.

Pavel Vitkovský – učiteľskému povolaniu sa venuje na Gymnáziu Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. Počas svojej pedagogickej praxe dosahoval výborné výsledky nielen vo výchovno-vzdelávacej oblasti, ale aj v mimoškolskej činnosti a reprezentácii školy i mesta Stará Ľubovňa. Ako tréner školských volejbalových družstiev so svojimi zverencami získaval vždy popredné miesta na celoštátnych súťažiach

Daniela Žabková – je učiteľkou slovenského jazyka a francúzskeho jazyka na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Má profesionálny prístup k práci, pod jej vedením žiaci reprezentujú školu v olympiádach v slovenskom jazyku i francúzskom jazyku a tiež popredné umiestnenia získavajú v rôznych recitačných súťažiach.

Dana Knapíková – učiteľka Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni. V škole pôsobí aj ako špecialistka pre zdravotne znevýhodnených žiakov. Pripravuje žiakov na štátnu skúšku z kancelárskeho písania a korešpondencie, ktorú realizuje v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Anna Schaleková – učí ekonómiu, manažérstvo a marketing na Strednej priemyselnej škole v Poprade. Dlhodobo sa venuje vedeniu cvičných firiem v rámci projektu Junior Achievement Slovensko – mládež pre budúcnosť.

Katarína Kmečová – pôsobí ako učiteľka odborných predmetov a anglického jazyka na Strednej odbornej škole v Starej Ľubovni. Učí žiakov samostatne myslieť, tvoriť a pracovať v tíme.

Zdroj: Prešovský samosprávny kraj

Na území kraja sa nachádza spolu 120 stredných škôl, na ktorých v dennom štúdiu študuje 32 357 žiakov. Z tohto počtu je v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 76 stredných škôl, kde počet žiakov dosahuje 26 245. Na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy pracuje spolu 3 449 zamestnancov, z toho 2 437 pedagogických a 1 012 nepedago­gických pracovníkov.

Zdroj: poprad.dnes24.sk