Niečo pre zločincov: Na východnom Slovensku sa nachádzajú štyri väzenia

Na východnom Slovensku sa nachádzajú štyri väzenia, z toho dve v Prešovskom kraji a z toho jedno pod Tatrami - v Levoči. Zločinci to za mreže nemajú ďaleko.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Niečo pre zločincov: Na východnom Slovensku sa nachádzajú štyri väzenia
Zdroj: TASR

4 basy na východe

Na východnom Slovensku sa v súčasnosti nachádzajú štyri väzenia – okrem dvoch v Košiciach sú po jednom väzení v Prešove a v Levoči. „História Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Prešove siaha až do roku 1939. Vtedy sa začalo s projektmi na výstavbu novej justičnej budovy a v jej komplexe i novej väznice. Justičný palác s väznicou dali do užívania 1. októbra 1942. Využívala sa až do roku 1961, keď bola zakonzervovaná a využívaná ako skladové priestory,“ povedal riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.

V Prešove od „juniorov“ k „seniorom“

K obnoveniu ústavu došlo v roku 1969 zriadením Nápravnovýchovného ústavu pre mladistvých v Prešove. V roku 1972 bol ústav reprofilovaný na výkon väzby. V rámci ústavu v rokoch 1987 až 1991 ako súčasť ústavu zriadili otvorené oddelenie, neskôr polootvorené oddelenie pre odsúdených v I. a II. nápravnovýchovnej skupine. „Dôležitým míľnikom v histórii ústavu bol rok 2004, keď došlo k fyzickému odovzdaniu a prebratiu objektov a pozemkov bývalej vojenskej väznice v Sabinove a po ich rozsiahlej rekonštrukcii tam bolo v roku 2007 zriadené oddelenie výkonu trestu s kapacitou 366 miest, ako organizačná súčasť ústavu. Dňom 1. januára 2012 dochádza k ostatnej reprofilácii ústavu na výkon väzby pre obvinených mužov a ženy a ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre odsúdených mužov súdom zaradených v minimálnom stupni stráženia,“ uviedol ďalej Baláž. V ústave je systemizovaných 323 funkčných miest príslušníkov zboru a 48 zamestnancov zboru. Celková kapacita ústavu je 141 miest pre výkon väzby a 572 miest pre výkon trestu odňatia slobody. Aktuálne je vo výkone väzby umiestnených 135 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 501 odsúdených.

Zdroj: TASR

V Levoči vyše 100 rokov

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča, ako pôvodný objekt sedriálnej väznice, bol ako nenáročná stavba postavený v rekordnom čase, za dva roky, a do užívania ho dali 5. augusta 1902. „Väznica mala kapacitu 110, núdzovo až 220 uväznených osôb. Ako krajská väznica fungovala do roku 1949 a v roku 1960, keď Levoča prestala byť sídlom okresu, na 37 rokov zanikla,“ objasnil ďalej Baláž. Na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia vznikla v tomto regióne aktuálna potreba konštituovania väzenského zariadenia, ktoré malo pokryť teritórium stredného Spiša a podtatranskú oblasť, pretože na trase od Ružomberka po Prešov takéto zariadenie chýbalo.

„Preto sa po krátkej, iba polročnej rekonštrukcii, začala 1. apríla 1997 písať novodobá história ústavu v Levoči. Pôvodne ústav plnil funkciu ústavu pre výkon väzby, od októbra 2009 aj ako ústav na výkon trestu odňatia slobody. Od 1. februára 2013 ako ústav na výkon trestu odňatia slobody pre odsúdené ženy,“ povedal na záver Baláž.

V súčasnosti je ústav profilovaný pre výkon trestu odňatia slobody pre odsúdené ženy, súdom zaradených vo všetkých stupňoch stráženia. Vo väzení je systemizovaných 110 funkčných miest príslušníkov zboru a 19 zamestnancov zboru. Celková kapacita ústavu je 112 miest, pričom aktuálne je vo výkone trestu odňatia slobody umiestnených 114 odsúdených.

Zdroj: TASR

Odporúčame