Martin Sýkora Rôzne

Niektorí už toho majú dosť: Otvorený list policajného funkcionára na tému Rómov

Policajti sú väčšinou prví v línii boja proti neporiadku a protizákonnosti. Do ich práce nehovorí len verejnosť, ale aj rôzne inštitúcie a organizácie. Kto sa však pýta samotných policajtov?

Ilustračný obrázok k článku Niektorí už toho majú dosť: Otvorený list policajného funkcionára na tému Rómov
Zdroj: Dnes24.sk

Autorom otvoreného listu je uástupca riaditeľa KR PZ Prešov Plk. PhDr. František Leško. Nielen on sa dennodenne stretáva so situáciami, kde naráža dve kultúry – zatiaľ väčšinová, proti zatiaľ menšinovej. List uverejňujeme bez úprav a korekcií.

Policajná frustrácia

Vrcholových predstaviteľov Európskeho centra pre práva Rómov pozývam, tak ako som svojho času pozýval verejnú ochrankyňu práv p. Dubovcovú na návštevu nielen rómskych lokalít Prešovského a Košického kraja, ale aj na návštevu základných útvarov Policajného zboru pôsobiacich v týchto lokalitách, porozprávať sa o denno-nočných skúsenostiach policajtov s najzaostalejšími a najchudobnejšími osadníkmi s často pokriveným hodnotovým rebríkom. Pani Dubovcová však neprišla a ani neodpovedala na oficiálny list funkcionárov KR PZ Prešov adresovaný samotnému Úradu verejnej ochrankyne práv.

Ak mám byť úprimný už ma unavuje hľadať čo najvhodnejší a z obáv z akýchsi mienkotvorných inštitúcii primeraný slovník plný korektnosti a akceptovateľnosti. Poviem to na plné ústa, že po 25 ročnej službe v Policajnom zbore sa mi čoraz častejšie stáva, že mi už nielen občania Medzilaboriec, či Sabinova povedia, že strácame rok čo rok schopnosť ochrániť slušných ľudí tejto krajiny.

Príďte sa teda páni z Európskeho centra pre práva Rómov porozprávať čo je pre týchto osadníkov najdôležitejšie, čo považujú v živote za prioritné, čo považujú za hodnotu a čo sú ochotní v elementárnej činnej stránke bytia spraviť so svojim neutešeným stavom vo vzťahu ku vzdelaniu, k hygienickým návykom, ako vnímajú sexuálnu výchovu, ako je to s ich pohľadom na plánované rodičovstvo atď. …

Príďte sa tiež porozprávať s ľuďmi bývajúcimi v blízkosti týchto bezperspektívnych osád aká je ich úroveň súžitia, nakoľko je u nich múdre a pragmatické zasadiť zemiak, či obrábať zeleninové políčko, či ovocné stromy. Z preventívnych dôvodov vlastne tým, že zo zúfalosti nič neposadia, zabránia jesennému sklamaniu…

Príďte sa porozprávať s t.č. navonok mediálne mlčiacim „starostovským frontom“, ktorý mlčí len a práve preto, že voľby starostov sú predo dvermi a každý hlas je dobrý… . Pri stretnutiach s nami, policajnými funkcionármi a aj s p. ministrom vnútra, či policajným prezidentom požadujú viac policajtov, viac policajných právomocí, viac disciplíny a elementárneho poriadku v blízkosti osád. Starostovia nesporne dokážu emocionálne presvedčivo nachádzať riešenia, požehnávajú naše policajné snahy o posun rešpektu polície v najproblema­tickejších komunitách. Pán starosta z obce Zborov atakoval policajných funkcionárov rôznych úrovni dovtedy až kým sme, a bolo to aj v našom záujme, nevytvorili výkonný útvar zabezpečujúci zvýšený výkon služby v inkriminovanej oblasti. Akonáhle sa však objavil prvý razantný zákrok polície v zborovskej osade, ktorý vyriešil narušenie verejného poriadku u desiatkach podgurážených osadníkov, starosta akosi na dlhý čas stíchol a ticho je doposiaľ… obvyklý spôsob života v osade si však plynie ďalej a mladí policajti začínajú byť plní pochybností ako vlastne so svojimi doterajšími právomocami ďalej… a priznávam, strácajú vieru v to ako to v tejto atmosfére nekonečnej ,,korektnosti,, bude v čase najbližšom…

Zdroj: TASR

Ale hlavne, príďte sa porozprávať so samotnými osadníkmi, ako svoju budúcnosť vnímajú oni samotní, čo spravia a čo sú v skutočnosti ochotní podstúpiť pre vzdelanostný, kultúrny a občiansky rast. Neriešme ustavične my niečo za nich ! Netvárme sa ako spasitelia etnika na chudobu, ktorého dlhodobo vytvárajú finančné zdroje zástupy múdrych až v ďalekom Bruseli. Usilujme sa aj o novinársku aktivitu a vyvolanie diskusie o problematike, ktorá t.č. ako-keby výsostne patrila nadáciám, mimovládkam a ľudskoprávnym organizáciám. Sú tu však aj vyššie spomenuté strany konania…

Žijeme frustrujúcu dobu velebenia „práva“ … každý narába s týmto termínom k obrazu svojmu a ja vo svojom policajno-občianskom svete si len želám, aby sa už konečne do úst funkcionárov rôznych eurocentier, nadácií, mimovládok a ombudsmanských centrál dostalo aj slovíčko „povinnosť“. Elementárna povinnosť byť zodpovedný za seba samého, za svojich potomkov, za ich vzdelanie, za poriadok v blízkosti aj keď chudobného, ale vlastného obydlia, zodpovednosť byť rovnocenným občanom bez ohľadu na farbu pleti, či vyznania. Zdôrazňujem to už po niekoľkokrát – pohľad na najchudobnejšie osady, v Prešovskom kraji – hermanovskú, chminiansko-jakubovanskú, sviniansku, kolačkovskú sa v samej podstate nemení od 70 – tych rokov minulého storočia a tento fakt je nevyvratiteľný. Miera gramotnosti a následnej uplatniteľnosti na trhu práce je bohužiaľ stále na tej istej úrovni – pre pracovný trh sú jednoducho dlhodobo nepoužiteľní a s tým bohužiaľ málokto niečo v najbližšom období spraví.

Mojou agendou nie je ale riešiť príčinu tohto stavu, mojou agendou, tou policajnou je riešiť následok po protiprávnom konaní, resp. mu komplexom opatrení preventívno-represívneho charakteru predchádzať. Súčasne vnímanie práva, tak dôležitého v právnom štáte, však paradoxne viac chráni páchateľa ako poškodeného ! Náhrada škody po spáchaní trestného činu či priestupku osadníka sa jednoducho nedostaví… lebo právo. Dieťa zobrať od nezodpovedných rodičov a dať mu náležitú prepotrebnú výchovu aj keď to zákon umožňuje, neprejde to… lebo právo. Rodinný dom postavený v obci v blízkosti osady stráca rok čo rok na hodnote a stúpať nikdy nebude… lebo právo.

Jedna z poslankýň slovenského parlamentu povie, že polícia disponuje silou v podobe rómskych špecialistov a nič viac netreba z pozície početnosti polície v osadách robiť. Je to hrubé nedorozumenie pani poslankyňa. Rómski špecialisti sú políciou „obetovaní“ jednotlivci, ktorí budujú most dôvery medzi políciou a osadníkmi, sú radcami v osadách ako prísť k občianskemu preukazu, ako a kde ísť prihlásiť dieťa do školy a sú v rôznej miere oslobodení od ostatných policajných povinností pre ktoré je polícia v štáte zriadená. My sme na tento inštitút hrdý, pretože nám taktiež záleží na tom ako sa bude táto rómska komunita do budúcna vyvíjať. My ale potrebujeme v prvom rade a predovšetkým sily a prostriedky sústrediť na ochranu tých, ktorí sú denno-nočne konfrontovaní s protiprávnym konaním neprispôsobivých. Pochopte to konečne a my v samej podstate nepýtame navýšenie celkového počtu policajtov, usilujeme sa o ich dômyselné prerozdelenie.

Aktivity nášho p. ministra vnútra sú vynútené osobitosťami nášho východniarskeho policajného bytia a náš hlas každým dňom silnie viac a viac. A chválabohu on to spolu s p. prezidentom PZ vníma obdobne. V súčasnom období vo vzťahu k rómskej agende Prešovského, Košického a Bansko- Bystrického kraja žijeme dobu „akceptácie neutešeného stavu“ a sociologická explózia hrozí tak intenzívne, ako intenzívne koná a nespí extrémistická scéna. Áno, polícia potrebuje právomoci, potrebuje kompetencie a silné náboje sebadôvery a rešpektu – bez nich nás do budúcna na tom našom východe „boh ochraňuj“ .

Zdroj: Policajný zbor SR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM