Nominujme osobnosti na udelenie Ceny mesta Poprad a čestného občianstva

Obyvatelia Popradu a poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad môžu opäť predkladať návrhy na udelenie Ceny mesta Poprad a udelenie čestného občianstva.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Nominujme osobnosti na udelenie Ceny mesta Poprad a čestného občianstva
Zdroj: Mesto Poprad

Uvedené ocenenia sa udeľujú spravidla každé dva roky na slávnostnom zasadnutí MsZ mesta Poprad. To najbližšie bude 19.októbra 2018. Návrhy na ocenenie je potrebné doručiť do kancelárie kontaktu s občanmi MsÚ. „Chceme opäť oceniť tých, ktorí si našu pozornosť, úctu a vďaku zaslúžia za to, čo pre naše mesto robili a robia. Chceme vyzdvihnúť ich prínos a ukázať aj ostatným, akých úžasných ľudí máme v Poprade,“ uviedol primátor mesta Jozef Švagerko.

Čestné občianstvo mesta Poprad možno udeliť osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Cenu mesta Poprad možno udeliť za:

  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti
  • za činnosť osôb, ktoré významným spôsobom prispeli k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju mesta, jeho propagácii doma i v zahraničí
  • činnosť osôb pri záchrane l‘udských životov a majetku mesta a jeho občanov

Okrem týchto ocenení sa udeľuje aj Cena primátora mesta Poprad. Primátor ju udeľuje občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

Cenu mesta Poprad za rok 2016 na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad získal Ing. Ján Tkáč, Dr.Sc – za využitie nanotechnológií pri konštrukcii rôznych zariadení aplikovateľných v oblasti glykomiky a diagnostiky rozličných ochorení vrátane rakoviny prostaty. Cenu primátora mesta Poprad za rok 2016 na základe rozhodnutia primátora mesta Poprad získali MUDr. Juraj Beniak – za výrazný podiel v rozvoji onkológie a za uplatňovanie liečebných inovatívnych postupov v onkologickej oblasti v meste Poprad a v regióne, Ing. Jozef Husár – in memoriam – za výrazné zásluhy v rozvoji hospodárstva v meste Poprad, Alexander Comisso za dlhodobý rozvoj športu.

Zdroj: Poprad24/Mesto Poprad

Odporúčame