Novinka na Spiši: Mesto vybuduje miesta s polopodzemnými kontajnermi

Mesto Spišská Belá bude postupne budovať polopodzemné kontajnery na odpad. Predchádzala tomu opakovaná diskusia s cieľom zlepšiť spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Novinka na Spiši: Mesto vybuduje miesta s polopodzemnými kontajnermi
Zdroj: OLO a.s.

Podľa vyjadrenia primátora mesta Štefana Bieľaka inšpiráciou boli pre radnicu skúsenosti zo zahraničia, kde tento systém už funguje dlhší čas, ako aj z niektorých slovenských miest. „Rovnako sme navštívili naše poľské partnerské mesto Ožarow, kde tieto polopodzemné kontajnery majú v prevádzke už tri roky a tento systém zberu odpadu sa im veľmi osvedčil. Nielenže sa výrazne zlepšil poriadok, čistota a hygiena okolo zberných miest, k odpadu v týchto kontajneroch sa totiž fyzicky nedá voľne dostať, ale zvýšilo sa množstvo vytriedeného odpadu,“ upozornil Bieľak s tým, že zároveň sa znížili náklady na zber odpadu, nakoľko klesla frekvencia odvozu z dôvodu väčšieho objemu týchto kontajnerov.

Mesto plánuje v tomto roku umiestniť tieto zberné nádoby ako pilotný projekt na sídlisku na Mierovej ulici. Po posúdení sa navrhujú zachovať súčasné tri zberové miesta na parkovisku, na začiatku, v strede a na konci sídliska, avšak súčasné kontajnery s prístreškami sa nahradia novými.

„Každé zberové miesto ich bude mať šesť, dva na komunálny odpad a po jednom na plasty, papier, sklo a kovy. Predpokladané náklady na vybudovanie jedného takéhoto miesta sú na úrovni 15 500 eur, takže v prípade troch zberových miest by išlo o sumu 46 500 eur,“ dodal primátor.

K uvedenej cene je podľa neho potrebné pripočítať náklady na samotné osadenie týchto kontajnerov, čo zahŕňa výkopové práce, umiestnenie nádob a úprava povrchu. To si vyžiada ďalších približne 8000 eur, práce však bude realizovať Mestský podnik Spišská Belá. Na projekt už mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu sumu 55 000 eur. „Okrem toho bude potrebné, aby Mestský podnik Spišská Belá zabezpečil na vyprázdňovanie týchto kontajnerov špeciálnu úpravu jedného zo svojich zberových vozidiel alebo dočasne to zabezpečil cez niekoho, kto disponuje vozidlom s hydraulickou rukou,“ uzavrel Bieľak.

Zdroj: TASR

Foto: Archívne

Zdroj: TASR

Odporúčame