Poprad, Vysoké Tatry a Zakopane potvrdili výbornú vzájomnú spoluprácu

V poľskom meste Zakopane bola v piatok 5.októbra 2018 na jubilejnom X.Medzinárodnom horskom fóre podpísaná Deklarácia o vzájomnej spolupráci mieste Poprad, Vysoké Tatry a Zakopane.

Martin Sýkora

Deklaráciu podpísali primátor Popradu Jozef Švagerko, primátor Zakopaneho Leszek Dorula a primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Okrem tejto deklarácie bolo na podujatí podpísané aj memorandum obchodných komôr pôsobiacich pod Tatrami adresované verejnému a súkromnému sektoru Slovenskej a Poľskej republiky so žiadosťou o spoločnú obnovu rozvoja Tatier.

Poriadok robí dobrých susedov

Deklarácia troch miest nadväzuje na Deklaráciu účastníkov spoločného zasadnutia mestských zastupiteľstiev miest Poprad, Zakopané a Vysoké Tatry z 5.septembra 2003 v Poprade. „Naším spoločným cieľom je využiť jestvujúce kontakty zúčastnených miest a zabezpečiť ešte lepšiu vzájomnú výmenu skúseností so zapojením predstaviteľov samosprávy, ďalších územných inštitúcií a občanov do projektov a aktivít cezhraničnej spolupráce v oblastiach infraštruktúry a projektov EÚ, kultúry a cestovného ruchu, školstva a športu,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Spolupráca bude realizovaná vytvorením funkčných pracovných skupín, ktoré budú zložené zo zástupcov všetkých troch miest. Skupiny sa budú stretávať pravidelne na spoločných pracovných stretnutiach, a to raz za kvartál. Cieľom každej pracovnej skupiny je aktívne pracovať na riešení aktuálnych problémov, ktoré sú v gescii uvedených oblastí a vypracovať spoločné realizačné projekty.

Zdroj: Dnes24.sk

Výsledky už čoskoro

Hmatateľná spolupráca Zakopaneho a Vysokých Tatier vyústila do spoločného projektu, ktorým je vybudovanie ďalšieho úseku cyklochodníka. „V minulom roku sme v rámci medzinárodnej spolupráce s mestom Zakopane dostali vyrozumenie, že trasa z Tatranskej Lomnice do Tatranskej Kotliny bola schválená. Dostali sme na to cez 1,2 milióna eur. Momentálne sa chystáme na verejnú obchodnú súťaž (VOS), ktorú chceme čo najskôr spustiť,“ informoval primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Ide o obstaranie s nízkou hodnotou.

„Počítam, že do dvoch mesiacoch budeme mať VOS ukončenú a pri dobrom počasí začneme vykonávať aj zemné práce. Uvidíme, čo zima prinesie. Dokončiť to chceme budúci rok,“ dodal Mokoš.

Chodník má dĺžku cez 6 kilometrov a bude končiť na začiatku Tatranskej Kotliny, kde sa napojí na jestvujúcu cyklotrasu zo Spišskej Belej. Vo fáze prípravy je aj cyklochodník z vlastných zdrojov cez celú Tatranskú Kotlinu, ktorý sa napojí na ďalší, momentálne končiaci na pol ceste do Ždiaru.

Cieľom spolupráce troch tatranských miest je podpora vzájomného spoznávania obyvateľov, ich spolupráca, vzájomná solidarita, spoločná orientácia na aktivity v oblasti kultúry, vzdelávania, športu, sociálnych služieb, ekonomiky, obchodu a cestovného ruchu formou výmen, stáží, seminárov, výstav, veľtrhov, festivalov, prispenie k vytvoreniu jednotnej Európy, Európy bez hraníc, Európy s rovnakými príležitosťami pre všetkých jej obyvateľov, rešpektujúc kultúrnu a národnú identitu jednotlivých národov.

Zdroj: Poprad24/Mesto Poprad