Prekvapenie v rómskej osade: Expertom WHO na TBC zahrali Lomnické Čháve

Vo Vyšných Hágoch otvorili nové Kolaboratívne centrum Svetovej zdravotníckej organizácie. Experti na TBC si potom so záujmom pozerli osadu vo Veľkej Lomnici.

Peter Handzuš
Zdroj: Dnes24.sk

V Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH) vo Vyšných Hágoch sa budú venovať práci so zraniteľnými skupinami obyvateľstva v boji s tuberkulózou (TBC) a hlavne školeniu pracovníkov osvety zdravia. Ide o prvé takéto školiace stredisko na svete a uviedli ho do prevádzky vo štvrtok 21.2.2019. Na tlačovej konferencii to uviedla regionálna riaditeľka WHO pre európsky región Zsuzsanna Jakab s tým, že centrum nebude určené len pre potreby Slovenska, ale pre celý stredoeurópsky región.

„Slovensko a konkrétne tento ústav je príkladom pre ostatné krajiny, ako bojovať s TBC, a vzorom v starostlivosti o marginalizované skupiny obyvateľstva. Práve preto sme sa rozhodli takéto centrum otvoriť práve tu,“ zdôvodnila výber lokality Jakab. Zdôraznila tiež, že rómski asistenti osvety zdravia na Slovensku sú modelovým projektom a vzorom aj pre iné európske štáty.

Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Jaroslav Ridoško skonštatoval, že otvorenie centra je veľkým úspechom slovenskej medicíny. „Sme v tomto naozaj dobrí, máme veľmi dobré výsledky v boji s tuberkulózou a dobrú starostlivosť o marginalizované skupiny obyvateľstva. Je to určite česť, že sme sa stali centrom vzdelávania aj pre ostatné krajiny,“ zdôraznil.

Expert WHO pre TBC Ivan Solovič dodal, že každá európska krajina musí riešiť podobné problémy v oblasti zdravotných problémov marginalizovaných komunít. „Cieľom kolaboratívneho centra bude edukovať odborníkov, ale aj laickú verejnosť so záujmom o prácu s marginalizovanými skupinami obyvateľstva,“ uviedol Solovič a dodal, že víziou je realizovať opatrenia a programy, ktoré budú mať zásadný vplyv na znižovanie rozdielov v zdraví.

Národný ústav vo Vyšných Hágoch už niekoľko rokov školí slovenských rómskych asistentov osvety zdravia, teraz svoju činnosť rozšíri aj do iných krajín. „Už teraz máme záujem z Českej republiky a Maďarska, že by sa ich koordinátori zúčastnili na edukačnom kurze, aby sa na základe našich modelových situácií niečo naučili a zároveň si pripravili svoje postupy, zohľadňujúc potreby svojej krajiny,“ ozrejmil Solovič. Dodal, že cieľom projektu je zároveň šíriť osvetu o tejto chorobe, pretože sa vo všeobecnosti o nej veľmi málo vie, nielen v sociálne slabších komunitách, ale aj v majoritnej spoločnosti.

Po oficiálnej časti v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie sa skupina odborníkov WHO na tuberkulózu presunula do Veľkej Lomnice. V miestnom zdravotnom stredisku im praktický lekár Peter Marko vysvetlil, ako funguje jeho prax v spolupráci s rómskymi asistentami osvety zdravia. Spoločne potom odišli na prehliadku osady, kde v miestnom komunitnom centre pre odborníkov WHO pripravila milé prekvapenie rómska skupina Lomnické Čháve.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk