Rôzne

Prešovský kraj chce podať pomocnú ruku regiónom: Vyčleniť plánuje 3,6 milióna

Podporiť regióny v rámci infraštruktúry cestovného ruchu, obnovy kultúrnych pamiatok, či výstavby a rekonštrukcie športovísk, chce Prešovský kraj sumou 3,6 milióna eur.

Ilustračný obrázok k článku Prešovský kraj chce podať pomocnú ruku regiónom: Vyčleniť plánuje 3,6 milióna
Zdroj: pixabay

Prešovský samosprávny kraj (PSK) chce podporiť regióny sumou 3,6 milióna eur. Dotácie budú témou februárového zastupiteľstva. Informovala o tom Lea Heilová z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu PSK.

Kraj pripravuje vyhlásenie ‚Výzvy pre región‘ na aktuálny rok. Rozdelená bude do troch programov. „A to na podporu infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK, dofinancovanie schválených projektov v rámci päťpercentného spolufinancovania žiadateľom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a podporu výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK,“ vymenovala.

Kraj chce takto podľa predsedu Milana Majerského pomôcť regiónom v ich rozvoji. „Naším cieľom je zatraktívniť život v nich a podať pomocnú ruku tým, ktorí sa aktívne podieľajú na prácach a projektoch vo svojich mestách a obciach. Angažovanosť má zmysel aj v malých obciach, čo chceme žiadateľom ukázať aj prostredníctvom tejto výzvy,“ uviedol.

V prvom programe sa môžu záujemcovia uchádzať o financie v rámci podpory cyklodopravy, obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, taktiež v rámci pútnického turizmu a podpory atraktivít a destinácií v rámci tematických trás v súlade so Stratégiou destinačného marketingu cestovného ruchu PSK. „Môže ísť napríklad o modernizáciu alebo vytvorenie parkoviska, vyhliadkového miesta či mobiliáru. Samospráva na to plánuje vyčleniť 2,3 milióna eur. Pritom najnižšia výška finančnej podpory môže byť 20 tisíc eur, najvyššia 200 tisíc eur, avšak pri minimálnej miere spoluúčasti žiadateľa 50 percent z celkového rozpočtu projektu,“ vysvetlila Heilová.

Výzva bude po schválení spustená 1. marca

V programe zameranom na dofinancovanie už schválených projektov v rámci programov EŠIF, IROP a Interreg v oblasti infraštruktúry cestovného ruchu a kultúrnych pamiatok v PSK je plánovaná alokácia financií vo výške 300 tisíc eur. „Minimálna výška dotácie nie je obmedzená, pričom maximálne môžu uchádzači získať dotáciu do 30 tisíc eur,“ priblížila.

Cieľom programu podpory výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK je ich výstavba, dostavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a tiež ich vybavenie hnuteľným majetkom. Samospráva chce na tento zámer rozdeliť jeden milión eur. „Minimálny objem podpory by pritom predstavoval čiastku 20 tisíc eur, maximálne 200 tisíc eur, a to pri minimálnej miere spoluúčasti žiadateľa, ktorá predstavuje 50 percent z celkového rozpočtu projektu,“ ozrejmila Heilová.

Výzva pre región bude témou prvého tohtoročného zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 4. februára. „Po schválení krajským parlamentom by mala byť výzva spustená 1. marca. Termín na predloženie žiadostí bude v prvom kole do 31. marca, v druhom do 30. júna tohto roka,“ uzavrela Heilová.

foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie