Primátor v kontajneri: Vyše 3 tisíc nádob pre BRKO je už k dispozícii

Cieľom projektu je zvýšenie miery celkového zhodnocovania odpadov na území mesta Poprad prostredníctvom zvýšenia kapacít triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Primátor v kontajneri: Vyše 3 tisíc nádob pre BRKO je už k dispozícii
Foto: Peter Handzuš

Hospodárenie s odpadom

Prostredníctvom projektu Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v meste Poprad bol riešený nákup potrebných zariadení, najmä zberných nádob na BRKO a dopravných prostriedkov na podporu triedeného zberu, ako aj uskutočnenie informačných aktivít na zvýšenie informovanosti obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva a potreby triedenia BRKO. „Chceme touto cestou naučiť občanov hospodáriť s týmto odpadom, aby sa nevytvárali čierne skládky, aby sme dokázali tento odpad zbierať a využívať nielen pri jarnom a jesennom upratovaní. Realizáciou týchto aktivít sa dosiahne celkové zvýšenie kapacity pre triedenie komunálneho odpadu na území mesta Poprad o 1150 ton ročne, zároveň o rovnaké množstvo vzrastie množstvo vytriedeného komunálneho odpadu,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Nákup troch tisícok nádob

Oficiálna stránka Popradu uviedla, že predmetom projektu bol nákup súboru zariadení, ktorý zahŕňa traktor s čelným nakladačom a lyžicou, štiepkovač konárov s pohonom od traktora s hydraulickou rukou, zberové vozidlo s rotačným lisovaním s umývačkou nádob a vážiacim zariadením.

Zároveň do 3 050 domácností v rámci IBV nakúpené plastové zberné nádoby s objemom 240 l na zber zeleného odpadu zo záhrad a prípadne aj suchého kuchynského BRO z prípravy jedál.

Prvé z 3050 hnedých 240 litrových kontajnerov by sa do domácností mali dostať v priebehu mesiacov máj/jún.

Projekt za státisíce

Projekt sa oficiálne spustil v novembri minulého roka, kedy sa ukončilo prvé verejné obstarávanie na zberné nádoby, následne verejné obstarávania na zberné vozidlo, traktor, štiepkovač, na zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva a na podporné aktivity projektu. Do informačných aktivít bude cielene zapojených 10 050 osôb a to prostredníctvom realizácie 4 informačných aktivít.

Celková výška oprávnených výdavkov: 772 388,00 €
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 733 768,60 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 38 619,40 €

Zdroj: Poprad24/Mesto Poprad

Odporúčame