Problém s parkovaním riešia aj vo Svite: Vyššia aktivita mestskej polície

Problém s parkovaním motorových vozidiel trápi aj podtatranské mesto Svit. Rovnako ako všade, aj tu kapacita parkovacích miest nezodpovedá počtu ich majiteľov.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Problém s parkovaním riešia aj vo Svite: Vyššia aktivita mestskej polície
Zdroj: TASR

Trend zvyšovania počtu áut v mestách a obciach stále pokračuje. Vo Svite bolo od začiatku roka do 31. októbra prihlásených 214 nových vozidiel.

„Vo Svite je v súčasnosti evidovaných celkovo 3397 vozidiel, z toho je 2502 osobných motorových vozidiel. V meste je 1305 garáží a parkovacích miest je 1350,“ uviedol náčelník Mestskej polície vo Svite Michal Klimko na internetovej stránke mesta Svit. Mestská polícia zaevidovala aj problém s parkovaním. Podľa slov jej náčelníka sú vodiči nespokojní s tým, že nemajú kde parkovať a často vozidlo odstavia aj na chodníkoch či na verejnej zeleni.

„Dôležité je uvedomiť si, že ani nedostatok parkovacích miest nedáva vodičovi právo porušovať zákon,“ uviedol Klimko.

„Mestská polícia vo Svite vyhotovila písomné výzvy a upozornenia, ktorými upovedomuje vodičov parkujúcich svoje vozidlá na chodníkoch, kde neostáva minimálna voľná šírka pre chodcov, teda jeden a pol metra, a rovnako vodičov parkujúcich na verejnej zeleni o tom, že týmto svojím konaním porušujú ustanovenie zákona o cestnej premávke,“ informoval náčelník mestskej polície. Podľa jeho ďalších slov vodiči odstavujúci vozidlá na verejnej zeleni porušujú všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území mesta.

„Porušenie uvedeného ustanovenia zákona a VZN mesta Svit môže mať za následok prerokovanie skutku v priestupkovom konaní,“ uviedol Klimko. S písomnými upozorneniami sa vodiči v meste môžu stretnúť prevažne na sídliskách, kde príslušníci mestskej polície vykonávajú kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o cestnej premávke.

Zdroj: TASR