Radnica chce opraviť príjazdovú komunikáciu k zbernému dvoru

Hodnota diela predstavuje 46 300 eur. Termín realizácie je 45 dní odo dňa odovzdania stavby zhotoviteľovi, ktoré by sa malo uskutočniť v najbližších dňoch.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Radnica chce opraviť príjazdovú komunikáciu k zbernému dvoru
Zdroj: Mesto Poprad

Mesto Poprad pripravuje rekonštrukciu príjazdovej komunikácie k zbernému dvoru na sídlisku Juh. „Komunikácia je v celom úseku, t.j. od križovatky s Tajovského ulicou v nevyhovujúcom technickom stave s nevyhovujúcim šírkovým usporiadaním. Nespevnená a nevyspádovaná komunikácia spôsobuje akumuláciu dažďovej vody, ktorá má nepriaznivý vplyv na podkladné vrstvy komunikácie. Povrch zároveň rozrušujú aj prejazdy ťažkých nákladných vozidiel,“ uviedol Ľuboslav Mlynarčík z odboru urbanizmu a priestorového plánovania MsÚ v Poprade.

Súčasný stav je tŕňom v oku nielen obyvateľov, ktorí využívajú zberné centrum, ale aj majiteľom priľahlých garáží, keďže vjazd slúži ako prístupová cesta. Navrhovaná je kompletná rekonštrukcia spevnenej plochy v dĺžke 44,45 m s rozšírením na šírku 7 metrov (šírka medzi obrubníkmi), pričom plocha bude premenlivej šírky so zaoblením v miestach pripojenia na miestnu komunikáciu a na jestvujúce vjazdy k radovým garážam.

Rekonštrukcia vjazdu je navrhovaná s kompletnou výmenou podkladových vrstiev.

„Po vybúraní jestvujúcich spevnených plôch, zemných prácach a zrealizovaní nových podkladových vrstiev sa položia nové asfaltové vrstvy. Vybuduje sa aj chodník popri oplotení zberného dvora výškovo oddelený od asfaltovej vozovky, jeho povrch bude zo zámkovej dlažby,“ informoval komunikačný manažér popradskej radnice Marián Galajda.

V čase výkonu stavebných prác bude zachovaný prístup k nehnuteľnostiam v trase úseku rekonštruovanej komunikácie. Pracovisko na MK Tajovského bude ohraničené zvislým prenosným dopravným značením.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame