Samospráva kráča s dobou: Mesto opäť zavádza vrecový zber triedeného odpadu

Problematika separácie odpadu rezonuje nielen pod Tatrami, ale celou krajinou. Mesto Spišská Belá opäť zavádza od nedele 1. apríla tzv. vrecový zber triedeného odpadu.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Samospráva kráča s dobou: Mesto opäť zavádza vrecový zber triedeného odpadu
Foto: Rastislav Búgel

Dôvodom opätovného zavedenia tohto spôsobu je fakt, že mestu a zberovej spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá sa podarilo so spoločnosťou Envi-pak zabezpečiť finančné prostriedky aj na tento systém. Zároveň boli dôvodom opakujúce sa požiadavky obyvateľov mesta na znovuzavedenie vrecového zberu.

Požiadavka splnená

K zrušeniu vrecového systému sa pristúpilo po rôznych analýzach a opakovaných diskusiách aj na úrovni vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva od začiatku tohto roku. Dôvodom bolo, že tento spôsob zberu bol dlhodobo neefektívny. „V meste bola nízka miera zapájania sa obyvateľov do tohto systému, na úrovni len menej ako päť percent a zároveň boli vysoké náklady na jeho udržanie. Napriek tomu, že od januára tohto roku mesto doplnilo nejaké ďalšie stojiská s 1100-litrovými kontajnermi na triedený zber na niektorých uliciach, aj naďalej boli a sú požiadavky na znovuzavedenie vrecového systému,“ zdôvodnila Paula Grivalská z Mestského úradu v Spišskej Belej.

Foto: Martin Sýkora

Komfort pre obyvateľov

V snahe neodradiť tých, ktorí doposiaľ separovali odpad vďaka systému vrecového zberu z domácností z rodinných domov a aj vďaka získaniu dostatočných finančných zdrojov, sa opätovne zavádza od apríla vrecový systém. Mesto však zároveň vyzýva svojich obyvateľov, aby viac triedili komunálny odpad a tak využívali uvedený vrecový systém s odvozom priamo spred rodinných domov v určených termínoch, aby sa tak predišlo neskorším opätovným úvahám o opätovnom rušení tohto systému. „Určite je komfortnejšie mať zabezpečený odvoz triedeného odpadu spred rodinného domu, ako ho nosiť a vkladať do kontajnerov v separačných – zberných miestach,“ uzavrela Grivalská.

Zdroj: TASR

Odporúčame