Slávnostné zasadnutie poslancov MsZ: Mesto Poprad ocenilo významné osobnosti

Na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad v piatok 19.10.2018 boli udelené Ceny mesta a Ceny primátora.

Peter Handzuš

Ocenené boli výnimočné osobnosti, ktoré sa svojou prácou a životom výrazným spôsobom podieľali a podieľajú na hospodárskom a kultúrnom rozvoji mesta a ktorých vynikajúce výsledky významným spôsobom prispeli k jeho propagácii doma i v zahraničí. „Je na nás, aby sme zachovali posolstvo a pamätali na významné osobnosti nášho mesta. Vďaka nim Poprad a celý región napreduje. Ceny mesta Poprad i Ceny primátora sú poďakovaním nielen samotným oceneným, ale tiež ich najbližším,“ uviedol na slávnosti primátor Popradu Jozef Švagerko.

Cena mesta Poprad za rok 2018 na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad bola udelená Ing. Jánovi Madáčovi, CSc., primátorovi mesta vo volebnom období 1991– 1994, za výrazné zásluhy v oblasti vzdelávania a školstva, za aktívny rozvoj medzinárodnej spolupráce a za výrazný podiel v rozvoji hospodárstva a prosperity mesta Poprad. „Toto ocenenie nie je len pre mňa, ale aj pre všetkých, ktorí postavili víziu Popradu a zaslúžili sa o to, že dnes Poprad nepatrí medzi obyčajné provinčné mestá. Ocenenie patrí tým, s ktorými sme po revolúcii spolu začínali,“ uviedol Ján Madáč.

Cena mesta Poprad za rok 2018 na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad bola udelená Divadlu Commedia za dlhoročné dielo v oblasti slovenského divadelníctva, za vynikajúce tvorivé divadelné výkony, za aktívny rozvoj kultúrneho a spoločenského života v Poprade a za úspešnú reprezentáciu mesta Poprad doma aj v zahraničí. Divadlo Commedia zaznamenáva 50. sezónu svojej existencie, počas ktorej uviedlo viac ako 55 premiér. Jeho inscenácie videli diváci v 20 štátoch sveta. Principál Divadla Commedia Vlado Benko uviedol: „Je to kus života. Absolútne neľutujem, že som sa s mojimi priateľmi, kolegami z divadla vybral na túto cestu. Rok čo rok sme rozdávali dobrú náladu a tie emócie ktoré sme dávali z javiska do hľadiska a dostávali naopak boli fantastické.“

Cena primátora mesta Poprad za rok 2018 na základe rozhodnutia primátora mesta Poprad bola udelená akademickému maliarovi a reštaurátorovi – Ondrejovi Ivanovi – in memoriam, za celoživotné dielo, za výrazné výsledky dosiahnuté v umeleckej oblasti reštaurátorstva a slovenského výtvarného umenia. Cenu prevzal syn Branislav Ivan. „Otec bol skromný človek. V živote dostal mnoho ocenení, mal by radosť i z tohto. Vedel by si vážiť, keby bol mohol túto cenu prevziať a poďakoval by sa svojským spôsobom,“ doplnil Branislav Ivan.

Cena primátora mesta Poprad za rok 2018 na základe rozhodnutia primátora mesta Poprad bola udelená akademickému maliarovi – Michalovi Trembáčovi – in memoriam, za celoživotné dielo, za výrazné výsledky dosiahnuté v oblasti slovenského výtvarného umenia. Cenu prevzal syn Peter Trembáč, ktorý doplnil: „Otec bol výnimočný človek. Môžem povedať, že ako umelec bol ako športovec – desaťbojár. To znamená, že robil veľmi veľa výtvarných aktivít – od klasickej kresby, monumentálnej maľby, po sochy, folklór a málokto vie, že jeho veľkým koníčkom bola aj architektúra a robil aj bytový a interiérový dizajn. Bol ozaj silný folklorista, chodil s etnografom po dedinách a kreslil záznamy slovenských krojov. Jeho obľúbená téma bola slovenská nevesta i ľudová architektúra. Mal ozaj široký záber a miloval tento kraj a týchto ľudí.“

Zdroj: Dnes24.sk