Štát zaplatil mestu ujmu za obmedzenie hospodárenia v lesoch takmer 200 tisíc

Štát zaplatil mestu Spišská Belá takmer 194 000 eur za obmedzenie hospodárenia v mestských lesoch. Okresný úrad v Prešove vyhovel žiadosti radnice a rozhodol o priznaní majetkovej ujmy.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Štát zaplatil mestu ujmu za obmedzenie hospodárenia v lesoch takmer 200 tisíc
Zdroj: Facebook

Peniaze výlučne pre potreby mestských lesov

V uvedenej sume sú aj náklady za spracovanie znaleckého posudku. Priznaná ujma sa týka obmedzenia hospodárenia v mestských lesoch nachádzajúcich sa v národných prírodných rezerváciách Belianske lúky a Pálenica, obe sú v 5. stupni ochrany, a to za obdobie rokov 2015 a 2016. Ide o zdroje, ktoré mesto môže použiť na akýkoľvek účel, nie sú zo zákona účelovo viazané, nakoľko ide o ujmu spôsobenú vlastníkovi lesa, teda mestu a nie o dotáciu určenú pre obnovu lesa. Podľa vyjadrenia primátora však peniaze radnica použije výlučne pre potreby mestských lesov, najmä na obnovu lesných porastov. „Postupne poskytneme tieto financie ako účelovú dotáciu z rozpočtu pre mestskú spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá s.r.o.. O ich konkrétnom časovom a vecnom použití rozhodne vedenie tejto spoločnosti, ktorá priebežne bude žiadať radnicu o uvoľnenie potrebnej sumy z tejto ujmy,“ objasnil primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak.

Zdroj: TASR

Ujma len do zonácie

Podľa riaditeľa Lesov mesta Spišská Belá Františka Pisarčíka sa tieto financie použijú postupne v priebehu dvoch až troch rokov. Pre rok 2018 už poslanci tamojšieho Mestského zastupiteľstva na svojom minulotýždňovom zasadnutí schválili zo spomínanej ujmy uvoľniť dotáciu vo výške 50.000 eur na obnovu lesov. „Konkrétne pôjde o nákup sadeníc a obnovu kalamitného územia,“ doplnil Pisarčík. Lesy mesta Spišská Belá v súčasnosti obhospodarujú takmer 4700 hektárov územia v rôznych stupňoch ochrany, pritom viac ako tretina je v najprísnejšie chránenej oblasti. „V budúcich rokoch budeme môcť požadovať ujmu za obmedzenie hospodárenia v mestských lesoch za iné lesné porasty len dovtedy, kým nebude vyhlásená zonácia na území Tatranského národného parku. Potom už požadovanie finančnej ujmy natrvalo nahradí platenie pravidelného ročného nájomné za tie pozemky, na ktorých bude obmedzené hospodárenie z titulu ochrany prírody. Nájomné bude pritom mestu platiť štát,“ uzavrel primátor.

Foto: Ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame