V architektonickej súťaže o popradskom námestí a širšom okolí päť návrhov

Mesto Poprad vyhlásilo výsledky verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov Širšie centrum a Nám. sv. Egídia. Víťaz je známy!

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku V architektonickej súťaže o popradskom námestí a širšom okolí päť návrhov
Foto: Monika Vengrínová / Zdroj: Dnes24.sk

Ďalšia súťaž pozná víťaza

V stanovenej lehote do 1.10.2018 do 14:00 hod. bolo vyhlasovateľovi súťaže doručených 5 súťažných návrhov, z ktorých 4 splnili formálne podmienky účasti v súťaži a boli hodnotené. O výsledkoch rozhodovala súťažná porota:

  • predsedom poroty: Ing. arch. Ján Komrska, CSc.
  • členovia poroty: Ing. arch. Petr Durdík, Ing. arch. Petr Vávra, Ing. Tibor Haluška, Ing. arch. Martin Baloga, PhD., Ing. Slavomír Božoň, Ing. arch. Andrej Alexy

Predmetom súťaže bolo vypracovanie konceptu urbanistického riešenia časti centrálnej mestskej zóny (urbanistický okrsok A) vymedzenej plochou pre Územný plán zóny Centrum (ÚPN-Z Centrum) a prípadných priľahlých priestorov a priemet koncepcie do podrobnejšieho riešenia priestoru Námestia sv. Egídia a priľahlých priestorov. „Už v roku 2015 sme dali priestor študentom architektúry, ktorí priniesli svoje vízie prestavby Nám.sv. Egídia a širšieho centra. Pokračovaním nášho snaženia nájsť novú podobu centra mesta bola táto urbanisticko-architektonická súťaž v spolupráci s komorami architektov na Slovensku a v Českej republike,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Po vyhodnotení bola hlavná cena prisúdená návrhu č.04 kolektívu autorov Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, Ing. arch. Matúš Gibala,Ing. arch. Marcel Šípka, MgA. Dušan Štefanič. „Okrem námestia sme sa venovali primárne rieke a okrajovým častiam námestia – západnej a východnej časti námestia. Premýšľali sme ako vyriešime dopravu, zeleň, pešie ťahy, cykloťahy. Zisťovali sme, ktorá časť námestia je nejakým spôsobom zaujímavá a cenná, prišli sme na to, že plocha pivovaru je akoby nedocenené územie. Kedysi to bola okrajová časť starého Popradu, dnes je to úplne v centre a je to z nášho pohľadu veľmi cenná plocha pre investorov a pre výstavbu. Preto sme si tam dovolili navrhnúť výškové stavby, ktoré toto územie znesie. Potom samozrejme dôležitým prvkom bola rieka, oddych, relax. Dnes ju vnímame ako kanál, stoku, ktorá anonymne preteká tým mestom, chceli sme ju trošku pozdržať v tom meste, pritiahnuť tam ľudí k oddychu, relaxu, akoby rozšíriť to námestie do všetkých strán. Poprad už dávno nie je malé mesto, to staré historické námestie už dnes Popradčanom nestačí,“ vysvetlil Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna – jeden z autorov víťazného návrhu.

Zdroj: Mesto Poprad

Výsledky súťaže

1. cena – znížená 13 000 eur

Návrh č. 04:
Autori:
Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna
Ing. arch. Matúš Gibala
Ing. arch. Marcel Šípka
MgA. Dušan Štefanič

2. cena – zvýšená 12000 eur

Návrh č. 01:
Autor:
Ing. arch. Ľudovít Urban
Spolupráca:
Ing. arch. Miroslava Ribovičová
Ing. arch. Alžbeta Laurincová
Terézia Kyseľová

3. cena – rozdelená 2 500 eur

Návrh č. 02:
Autori:
Ing. Pavol Pribylinec, PhD.
Mgr. Art. Lucia Klimekova
Ing. Radoslav Mašlonka
Mgr. Zuzana Mlynárová

3. cena – rozdelená 2 500, eur

Návrh č. 05:
Autor:
Ing. arch. Roman Škantár
Spoluautor: Brigita Domiková

Zdroj: Poprad24/Mesto Poprad