V Poprade pribudnú ďalšie kruhové križovatky: Na sídlisko Juh pôjde milión

V Poprade vyrastie ďalšia kruhová križovatka. Pôjde o združenú investíciu mesta Poprad a spoločnosti Slovnaft, ktorá by mala vyriešiť situáciu na sídlisku Juh.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku V Poprade pribudnú ďalšie kruhové križovatky: Na sídlisko Juh pôjde milión
Zdroj: Mesto Poprad

Pomôže najmä Južanom

Realizácia križovatky, nachádzajúcej sa na ose cesty č. I/66, v tesnej blízkosti nákupného centra Kaufland, bude riešiť dopravnú situáciu v južnom sektore mesta a je súčasťou južného dopravného mestského okruhu. Okrem toho tvorí prirodzený komunikačný vstup do mesta a je tranzitnou trasou v smere Maďarsko – Poľská republika. „Je situovaná v lokalite s výrazným pohybom automobilovej dopravy, s kolíznymi napojeniami na miestne komunikácie a na vstupy k významným subjektom , ktoré sú vybavené vysokým stupňom statickej dopravnej záťaže. Je to aj miesto s častým výskytom dopravných nehôd,“ uviedol komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda.

Hneď dva kruhové objazdy

Existujúca spracovaná projektová dokumentácia riešila pôvodne súkromné záujmy investorov v tesnej blízkosti križovatky. Mesto aktívne vstúpilo do tohto procesu a po dohode s pôvodným investorom križovatky – spoločnosťou Slovnaft, bola dohodnutá zmena stavby tak, aby reflektovala záujmy mesta v tomto území a celková koncepcia bola spracovaná s ohľadom na potreby mestského dopravného systému, navrhnutého v ÚPN mesta. „Táto kruhová križovatka pozostáva vlastne z dvoch kruhových križovatiek. Ten druhý kruh bol dodatočne naplánovaný na žiadosť mesta kvôli tomu, aby sme vyriešili problémy, ktoré na vstupe do sídliska existujú. Celá križovatka je súčasťou navrhnutého vonkajšieho dopravného okruhu mesta, tak ako to rieši územný plán. My sme týmto projektom dokázali vyriešiť hneď niekoľko problémov naraz. Vyriešili sme hlavný ťah a obchvat mesta, vyriešili sme bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu z JUH-u do centra, vyriešili sme aj potreby investora,“ uviedol vedúci odboru priestorového plánovania a urbanizmu MsÚ v Poprade Ľuboslav Mlynarčík.

Projekt za milión

Investor súhlasil so zapracovaním požiadaviek mesta a zapracuje ich do zmeny projektovej dokumentácie. Vzhľadom na skutočnosť, že nová dokumentácia bude obsahovať všetky pripomienky a požiadavky, vyplývajúce z požiadaviek mesta, bolo rozhodnuté , že mesto združí finančné prostriedky na realizáciu predmetného diela a bude spolufinancovať túto akciu sumou v celkovej výške 400 000 eur, čo odsúhlasili aj poslanci na zasadnutí MsZ. Celková cena realizácie je odhadovaná na základe spracovanej štúdie na sumu 1 152 632,16 eur.

Zdroj: Poprad24/Mesto Poprad

Odporúčame