V Poprade vznikne nová športová škola: Šancu dostanú aj slabší žiaci

V Poprade sa udeje významná zmena v oblasti štúdia športovcov. Vznikne tu stredná športová škola, ktorá dá šancu aj prospechovo slabším žiakom.

Monika Gécziová
Ilustračný obrázok k článku V Poprade vznikne nová športová škola: Šancu dostanú aj slabší žiaci
Zdroj: Viktor Zamborský

Na základe novely zákona o výchove a vzdelávaní z roku 2015 sa od 1. januára tohto roka na Slovensku zavádza nový typ školy, a to Stredná športová škola. Všetky športové gymnáziá, ktorých je v našej krajine 16, sa tak transformujú na stredné športové školy.

„U nás však vznikol problém, pretože hoci sme mali športové gymnázium, nevolali sme sa tak, čiže transformovať nás nemohli. Preto to chvíľu vyzeralo tak, že náš veľmi úspešný odbor – Športové gymnázium – zanikne alebo sa preruší. Avšak vďaka intenzívnej snahe, či už našej, ale i nášho zriaďovateľa – Prešovského samosprávneho kraja a v súčinnosti s ministerstvom školstva sa to podarilo vybaviť tak, že vznikne úplne nová škola, a to Stredná športová škola Poprad,“ uviedol pre Poprad24 riaditeľ Gymnázia Kukučínova Vladimír Lajčák s tým, že v prvom školskom roku 2019/2020 sa tu bude študovať len jediný odbor, a to Športové gymnázium.

K nemu by v školskom roku 2020/2021 mal pribudnúť aj odbor Športový manažment a v budúcnosti zrejme aj ďalšie, ktoré sú však aktuálne v štádiu overovania a experimentovania. Nový študijný odbor tak bude šancou aj pre prospechovo slabších žiakov, nakoľko športový manažment nebude taký náročný, ako už existujúce Športové gymnázium. Ponuka štúdia sa rozšíri a zároveň sa, podľa slov riaditeľa, zmenia aj prijímacie kritériá tak, aby reflektovali šírku záberu.

Od 1. septembra tohto roka sa bude otvárať len jedna trieda, v organizácií školy sa tak nič nemení. Naďalej bude súčasťou Gymnázia Kukučínova, pričom obidve školy bude riadiť súčasný riaditeľ gymnázia Vladimír Lajčák.

„Myslím si, že v horizonte troch, štyroch rokov by sa nová škola so všetkými svojimi odbormi a špecifikáciou športového štúdia mohla úplne osamostatniť a ísť vlastnou cestou, čo sa mi zdá pre Poprad výborné,“ uvažuje Lajčák a dodáva, že zároveň je snahou všetkých kompetentných novú športovú školu dobre ukotviť, a to ako zdola – od športových tried na základných školách, tak i zhora v rámci odboru, ktorý vznikne na detašovanom pracovisku Univerzity Mateja Bela v Poprade.

„Chceme, aby na základných školách dobre fungovali športové triedy, ktoré budú produkovať dobrých žiakov a dobrých športovcov, ktorí by prirodzene pokračovali na strednej športovej škole. Sme dohodnutí aj s mestským úradom, že pomôžeme pri zvyšovaní odbornosti a kvality štúdia v týchto triedach,“ uviedol Lajčák s tým, že zároveň bolo podpísané memorandu s Univerzitou Mateja Bela, na základe ktorého sa od školského roku 2020/2021 na detašovanom pracovisku v Poprade otvorí nový odbor Športový manažment a to v bakalárskom type štúdia. „Konečne by sme sa tak v Poprade dožili kontinuálneho vzdelávania športovcov od základnej až po vysokú školu,“ dodal na záver Lajčák.

foto: ilustračné

Pod článkom si môžete pozrieť videospot o Športovom gymnáziu v Poprade.

Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: poprad.dnes24.sk