V Spojenej škole horeli študentom ruky: Fyzikálne experimenty sa tešili zájmu

V popradskej Spojenej škole pravidelne počas Dňa vedy prezentujú žiaci svojim spolužiakom nielen fyzikálne zákonitosti. Cieľom je vyvolať záujem o prírodné vedy.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku V Spojenej škole horeli študentom ruky: Fyzikálne experimenty sa tešili zájmu
Foto: Martin Sýkora

Obchádzanie prírodných predmetov

Spojená škola v Poprade, ktorá združuje klasických aj osemročných gymnazistov vrátane bilingválnej sekcie, každý rok pripravuje školskú akciu Deň vedy. Ide o propagáciu prírodovedných predmetov ako je fyzika, biológia a chémia. Žiaci si podujatie pripravujú v priestoroch školy. Starší študenti prezentujú rôzne experimenty a pokusy. Ide o systém žiak učí žiaka.

„Deň vedy je v škole veľmi obľúbený. Stále sa ho snažíme uskutočniť v období, keď tu ešte máme svojich maturantov. Chceme propagovať prírodovedné predmety. Trend posledných rokov je, že pri výbere maturitných tém žiaci tieto predmety obchádzajú. Navyše Deň vedy študentov spája,“ vysvetlila zástupkyňa školy pre bilingválnu sekciu Mária Vojtaššáková.

Horiace ruky na školskej chodbe

Vyše 100 pokusov na chodbách Spojenej školy zaujalo všetky vekové študentské kategórie. Gymnaziálne tretiačky Zuzana s Adrianou predvádzali experiment s horiacou rukou.

„Prezentujeme pokus horiacej ruky. Potrebujeme vodu, saponát a plynový zapaľovač. Ruka mi nezhorí. Môžeme mladším žiakov ukázať veci, ktoré robíme na prírodovedných predmetoch,“ opísala Zuzana Dvořáková, ktorú takáto forma fyziky baví.

„Máme tu veľa zaujímavých pokusov. Človek si ani neuvedomuje, s čím všetkým sa môže stretnúť v živote. Veda je súčasťou nášho každodenného života,“ doplnila Adriana Pavlíková. Obe spolužiačky si pri manipulácii s ohňom nepokazili účesy. „Žiadna nehoda sa našťastie nestala, aj keď máme dlhé vlasy,“ dodala s úsmevom Adriana.

Foto: Martin Sýkora

Učiteľstvo je poslaním

Deň vedy sa v Spojenej škole stal peknou tradíciou. Pedagógovia spolu so žiakmi každoročne vymýšľajú nové pokusy.

„Fyzika je veľmi náročný predmet. Učiť ho len teoreticky nie je pre deti veľmi záživné. Pokusy nielen spestria výučbu, ale pomôžu žiakom pochopiť prírodné zákonitosti a fyzikálne javy. Je to taká škola hrou. Myslím si, že v súčasnosti je nutné učiť fyziku práve pomocou experimentov. Väčšina pokusov vyzerá jednoducho, ale musím povedať, že je za tým veľký kus práce. Každý experiment treba doladiť tak, aby všetko fungovalo,“ konštatovala úspešná učiteľka fyziky Mária Goláňová, ktorej študenti dosahujú výborné výsledky v oblasti prírodných predmetov.

„Učiteľstvo je poslaním. Cieľom každého učiteľa je vzbudiť záujem u žiaka o svoj predmet,“ zhrnula Goláňová.

Foto: Martin Sýkora

Úspešný študent známy aj v zahraničí

Jedným z príkladov stretnutia sa talentu so záujmom a vedomosťami je Oliver Pitoňák, ktorý nielen svoju školu, mesto ale aj Slovensko reprezentoval na celosvetových vedomostných súťažiach, či už v Indii alebo vo Vietname.

„Veda je to, čo nás posúva ďalej. Chceme veľa vecí spoznať a porozumieť im. Bavia ma prírodovedné smery a najmä biológia – z nej genetika a molekulárna biológia,“ vysvetlil Oliver, ktorému okrem biológie ide veľmi dobre aj fyzika. Svoje vedomosti a skúsenosti ukázal na celosvetových stretnutiach. „Je tam vždy okolo 205 súťažiacich z celého sveta. Nie je tam veľká šanca ukázať individuálne prednosti. Ide tam predovšetkým o rozsah, keďže súťaže sú všeobecného charakteru. Musíte ukázať vedomosti zo všetkých oblastí. Nejde len o teóriu, ale je potrebné vedieť pracovať aj v laboratóriu,“ dodal Pitoňák.

Popradský študent sa zapojil do Dňa vedy, pretože veda je všade. „Je to veľká motivácia. Veda je čím ďalej komplexnejšia. Čim viac človek do nej preniká, tým viac zisťuje, že toho menej vie. Chuť po poznaní je o to väčšia,“ uzavrel úspešný študent. A nielen jeho vedomosti a zručnosti ocenili spolužiaci Spojenej školy.

Zdroj: Dnes24.sk