Peter Handzuš Rôzne

V TANAPe nazbierali tri tony šišiek

Zber semennej suroviny drevín v uznaných semenných zdrojoch Štátnych lesov Tatranského národného parku sa v tejto zberovej sezóne skončil. Nazbieralo sa viac ako 2000 kilogramov šišiek smreka, smrekovca a borovice, takmer tisíc kilogramov semien buka

Keďže na území TANAPu sa môžu vysádzať sadenice vypestované výlučne zo semien pôvodných druhov drevín vyrastajúcich v jeho území, budúce generácie pôvodných tatranských drevín tak vďaka dostatočnému množstvu získanej semennej suroviny zostanú zachované. „Reprodukčný materiál, či už semeno alebo semenná surovina, slúžia na zachovanie genofondu na mieste, kde sa populácia pôvodných vzácnych drevín vyskytuje prirodzene,“ vysvetľuje Ján Marhefka z odboru starostlivosti o lesy ŠL TANAPu.

ŠL TANAPu venujú osobitnú pozornosť semenným sadom, ktoré boli zakladané ako účelové výsadby klonov alebo potomstiev výberových stromov v 60. rokoch minulého storočia. Jeden z najstarších sadov je v Tatranskej Javorine. V semennom sade Mlynčeky v Tatranských Matliaroch ŠL TANAPu pestujú smrek obyčajný, v semennom sade Fľak smrekovec opadavý. Na lesných pozemkoch v pôsobnosti ochranného obvodu Smokovce sa nachádzajú dva semenné sady. V semennom sade Burich, ktorý bol založený v roku 1975, sa pestuje smrekovec opadavý.

** „Zber semena tejto dreviny býva, čo sa týka kvantity semennej suroviny, najúspešnejší približne každý štvrtý rok a vtedy sa dá nazbierať približne jedna tona šišiek. Takéto roky bohatej úrody sa nazývajú semennými rokmi. V tomto roku, keďže nebol semenný rok, sme v sade nazbierali 130 kilogramov šišiek,“** priblížil Peter Patera zo ŠL TANAPu. Druhým semenným sadom je Poš, v ktorom sa pestuje borovica lesná. „Ročne v ňom nazbierame približne 700 kilogramov šišiek. Z jedného hektára tak v oboch prípadoch získame 10 až 20 kilogramov semena,“ dodal.

Zberom semennej suroviny zabezpečujú ŠL TANAPu jej dostatok potrebný na obnovu lesov v TANAPe v lokalitách, kde nie je dostatok prirodzeného zmladenia. „V súčasnosti máme dlhodobo uskladnených v Semenolese v Liptovskom Hrádku takmer 500 kilogramov semena hlavných druhov tatranských drevín. Napriek zásobám, ktoré sme si v predchádzajúcich rokoch vytvorili, je potrebné, aby sme šišky a semeno drevín zbierali každoročne. Takýmto spôsobom dokážeme zabezpečiť dostatočné množstvo kvalitnej semennej suroviny, pričom priebežne eliminujeme nedostatok osiva v období mimo semenných rokov jednotlivých lesných drevín,“ doplnil Marhefka.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie