Peter Handzuš Krimi

Viceprimátor Kavka môže mať problém. Podľa poľovníkov strhli jeho psy srnu

Podľa členov Poľovníckeho združenia Dubina Poprad dva psy, ktorých majiteľom je viceprimátor Popradu Odrej Kavka, strhli zver v blízkosti cyklistického chodníka.

Zdroj: Dnes24.sk

V rámci interpelácií poslancov sa na 1. riadnom zasadnutí MsZ mesta Poprad spýtal poslanec Peter Dujava viceprimátora Ondreja Kavku na incident, ktorý sa odohral pri cyklistickom chodníku v Poprade. “9.12. v nedeľu v poobedňajších hodinách som prechádzal miestom cyklistického chodníka pri autobazáre pri nedostavanej športovej hale. Chcem sa vás opýtať na incident, ktorý sa tam stal, nakoľko som mal pocit, že som vás tam zazrel. Bolo tam množstvo policajtov a psov,” predniesol svoju interpeláciu Peter Dujava.

Viceprimátor Ondrej Kavka poslancovi odpovedal ihneď na zasadnutí MsZ takto: “Bol som športovať. Vracal som sa naspäť zo športu. Cestou späť ma kontaktovali pravdepodobne, alebo potom sa aj predstavili, boli to poľovníci, že je uhynutá niekde srna a že vraj moji psy to spôsobili. Nie som si toho vedomý, psov som mal stále pri sebe. Na základe toho, keďže poľovníckemu zväzu vznikla nejaká škoda, zavolali policajnú hliadku a riešilo sa to. Bol som predvolaný ako svedok, to je všetko.”

Iný názor na incident majú podľa reportáže TA3 poľovníci. “Videli sme vedľa cyklistického chodníka pri lesnom poraste ako dva psy strhávajú zver. Keď sme sa približovali, jeden z tých psov utekal k pánovi. Keď sme prišli bližšie, tak aj ten druhý začal utekať k svojmu pánovi” uviedol pre TA3 člen Poľovníckeho združenia Dubina Poprad Michal Kadlot.

Prípadom sa zaoberá aj polícia. “Majiteľ psov sa v čase skutku mal nachádzať asi päťsto metrov od miesta činu, psov mal mať voľne pustených. Polícia v tejto veci prijala trestné oznámenie pre podozrenie z prečinu poškodzovania cudzej veci. Trestné stíhanie zatiaľ začaté nebolo” povedal pre TA3 krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.

O tom, kde v obci je možný vstup a pohyb so psom a kde je to zakázané rozhudujú obce. Výňatok z VZN mesta Poprad a zo zákona č. 282/2002 Z. z. si môžete prečítať nižšie.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 2/2015

Článok 3

Podrobnosti o vodení psa
Psa možno vodiť len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

Článok 5

Vymedzenie miest so zákazom vstupu so psom
Vstup so psom je zakázaný:
a) na detské ihriská a pieskoviská a k ním priliehajúce plochy verejnej zelene a do predstaničného parku (zákaz je označený piktogramom „Zákaz vstupu so psom“ podl‘a prílohy Č. 12)
b) do areálov školských a predškolských zariadení
c) na športoviská a štadióny
d) na cintoríny
e) na cyklochodníky (zákaz je označený piktogramom „Zákaz vstupu so psom“ podľa prílohy č. 12)
f) do zón: Južný park V, Južný park III, Matejovce, Námestie Sv. Cyrila a sv. Metoda (zákaz je označený piktogramom „Zóna bez psa, Zákaz vstupu so psom vo vyznačenom území“ podl‘a príloh č. 13, Č. 14, Č. 15, Č. 16)

Zákon č. 282/2002 Z. z.

Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

§ 4 Vodenie psa

(3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

§ 7 Priestupky

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

  1. nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
  2. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
Viceprimátor Kavka môže mať problém. Podľa poľovníkov strhli jeho psy srnu
2
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie