Martin Sýkora Rôzne

Výborný nápad na Hornom Spiši: Majitelia psov majú nárok na vrecká zdarma

V Starej Ľubovni prišli s výborným nápadom - majitelia psov majú po zaplatení dane nárok na vrecká zdarma! Uvidíme, ktoré podtatranské mestá sa pripoja.

Ilustračný obrázok k článku Výborný nápad na Hornom Spiši: Majitelia psov majú nárok na vrecká zdarma
Zdroj: TASR

Mesto Stará Ľubovňa v súčasnosti eviduje na území mesta viac než 450 majiteľov psov. Tí si môžu po zaplatení dane za psa vyzdvihnúť vrecká na psie exkrementy zdarma. Z mestského úradu informovali, že samospráva chce týmto spôsobom odmeniť tých, ktorí si svoje záväzky voči mestu zodpovedne plnia a zároveň eliminovať množstvo vyskytujúcich sa psích exkrementov na verejných priestranstvách. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stará Ľubovňa upravuje aj daňovú povinnosť pre vlastníkov či držiteľov psov.

Ročná sadzba dane za jedného chovaného psa pri rodinnom dome predstavuje desať eur, v prípade psa chovaného v bytovom dome je to 40 eur. Každému z majiteľov vzniká po splnení stanovenej daňovej povinnosti nárok na vrecká na psie exkrementy v stanovenom množstve zdarma.

„Na obdobie jedného roka si môžu majitelia psov chovaných v rodinných domoch vziať 100 kusov a bytových domoch 200 kusov vreciek. Vyzdvihnúť si ich môžu na referáte daní a poplatkov Mestského úradu v Starej Ľubovni,“ uvádza samospráva na svojej stránke.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie