Expozícia vo Svite: Zobrazuje históriu vzniku fabriky a kolónie

Tento rok si obyvatelia mesta pripomínajú 120. výročie narodenia Jana Antonína Baťu. Na jeho podnet sa v roku 1934 začalo s výstavbou fabriky i kolónie, ktorá nesie názov Svit.

Dominika Pacigová

Druhý septembrový týždeň vo Svite sa niesol v duchu osláv. Pri príležitosti výročia otvorili členovia Občianskeho združenia (OZ) Rozpuk v spolupráci s Klubom absolventov Baťovej školy práce vo Svite priestor so stálou expozíciou histórie vzniku fabriky a mesta, ktorý je zameraný na osvetu podnikateľských princípov a morálnych zásad bratov Baťovcov.

Vzdelávacie centrum

Myšlienka vytvoriť startitupovú platformu a vzdelávacie centrum vznikla už pri založení občianskeho združenia. „Poznanie histórie je základom pre budovanie budúcnosti. Vzdelávanie aspektov fenoménu Baťa pokladáme za základ a podporný pilier úspešného podnikania aj v súčasnosti,“ prezradil autor myšlienky a predseda OZ Rozpuk Vladimír Zentko.

Expozícia sa nachádza v priestoroch železničnej stanice vo Svite. „S podpredsedom Andrejom Povrazníkom sme sa zhodli, že by sme chceli oživiť oblasť, ktorá je architektonickým skvostom mesta,“ objasnil Zentko.

Žijúci Sviťania majú zaujímavú históriu mesta vrytú v pamäti do dnešného dňa. „Práve oni boli odchovaní baťovským duálnym vzdelávaním, internátnym životom. Taktiež boli súčasťou budovania podtatranského priemyselného mesta. Literatúra a rozhovory s členmi Klubu ABŠ Svit nám odhaľujú inšpiratívne súvislosti baťovského systému sebestačnej ekonomiky, plánovania a motivácie. Máme byť na čo hrdí, a preto chceme históriu prezentovať aj ostatným obyvateľom širšieho regiónu,“ skonštatoval.

Prezentovali aj v Čechách

Zriadeniu expozície predchádzala konferencia v Zlíne. Bola súčasťou jedenásťdňových osláv muža, ktorý pokračoval v diele brata Tomáša Baťu. „Pri získavaní informácií sa náš kontakt dostal k pánovi Mikelovi, ktorý bol usporiadateľom konferencie. Dal nám príležitosť prezentovať výstavbu priemyselnej kolónie pod Tatrami,“ zaspomínal.

Príprava priestoru si vyžadovala vytrvalú a poctivú prácu. „Veľmi dôležitým aspektom bola komunikácia so Železnicami Slovenskej republiky. Okrem toho som hľadal informácie v archívoch v Zlíne, Partizánskom, Svite a Klube ABŠ Svit. Archív Chemosvitu a.s. mi však poskytol najviac materiálov k nahliadnutiu. Ďakujem všetkým, ktorí sa spolupodieľali na prípravách expozície Baťa pod Tatrami,“ uzavrel Vladimír Zentko.

Zdroj: poprad.dnes24.sk