Martin Sýkora Samospráva

Kauza mestských toaliet: Podrobná správa a emotívny príhovor primátora

Popradskí mestskí poslanci dostali podrobnú správu o vykonanej kontrole rekonštrukcie toaliet v priestoroch mestského úradu. Vo veci sa angažuje aj polícia.

Ilustračný obrázok k článku Kauza mestských toaliet: Podrobná správa a emotívny príhovor primátora
Foto: Peter Handzuš

Najočakávanejším bodom zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) v Poprade (23.6.) bola správa hlavnej kontrolórky, ktorá bola veľmi podrobná, aj s množstvom nedostatkov.

Bola zákazka predražená?

Kontrolórka priblížila celý proces a jeho nedostatky. Z pôvodnej vyše 50-tisícovej zákazky sa nakoniec stal projekt za vyše 70 tisíc eur bez DPH.

„Prečo mesto súhlasilo s navýšením hodnoty zákazky? Mesto robilo výber dodávateľa na projekt na dvakrát. Požiadavka bola v tom istom rozsahu, došlo iba k zmene zoznamu oslovených firiem. Prečo k tomu došlo, sme sa nedozvedeli,“ uviedla hlavná kontrolórka Zita Kozlerová, ktorá hovorila aj o doplnení šiestej firmy, s ktorou bola následne podpísaná zmluva. Pochybení v dokumentácii bolo viacero.

„Sú tam nezrovnalosti s dodatkom k zmluve. Dodatkom sa zmenila cena diela o necelých 10 tisíc eur. Súčasťou dodatku boli práce, ktoré boli súčasťou pôvodnej zmluvy,“ dodala Kozlerová pri komentovaní svojej správy.

Kontrolórka kritizovala dátumy, doklady, v podstate takmer celý proces realizácie rekonštrukcie. „Doklady nesúhlasia so skutočnosťou. Bolo porušených viacero článkov a bodov zmluvy,“ uviedla hlavná kontrolórka. Pozastavila sa aj pri tom, že zhotoviteľ pri predložení cenovej ponuky vzniesol námietky a navrhol vlastné riešenie, ktoré aj vykonal. Kontrola našla rozdiely v počte stavebných materiálov i jeho kvalite. Kozlerová konštatovala nehospodárnosť pri diele, viacero porušení zmluvných podmienok a netransparentnosť – porušenie finančnej disciplíny podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.

10.3. sa dokonca kontrolórka obrátila na primátora, aby sa mesto obrátilo na znalca s vypracovaním posudku. Primátor sa s uvedeným návrhom nestotožnil. Podľa Kozlerovej zodpovednosť za zistené nedostatky nesú všetci zamestnanci, ktorí boli do procesu zapojení.

Foto: Peter Handzuš

Niektorých zarazila detailnosť kontroly

Svoj názor na kontrolu prezentoval aj druhý viceprimátor Pavol Gašper. „Mrzí ma tento stav, aký tu počúvame. Ten projekt musel byť robený amatérsky. Pre mňa tu vyvstáva jeden obrovský otáznik, či pani hlavná kontrolórka vykonáva všetky kontroly na všetkých stavbách takto dôsledne. Ak sú kontroly takto podrobné, či sú aj ostatné zákazky s takýmito nedostatkami. Začína to vyzerať, či tu máme taký veľký chaos v realizovaní zákaziek. Alebo je toto ojedinelý prípad?,“ pýtal sa Gašper, ktorý pravdepodobne zabudol, že v tomto volebnom období MsZ prvýkrát poverilo kontrolórku konkrétnym prípadom. Aj preto bola správa neobvykle podrobná. „My sme poverili kontrolórku, aby vykonala kontrolu,“ odpovedala Gašperovi Schlosserová. „Toto bola prvá zákazka, ktorej kontrola bola vynútená doplnením plánu kontrol. Dve zákazky boli takto podrobne rozobrané. Máme oprávnenie zo zákona robiť kontroly. Bola som nemilo prekvapená,“ dodala hlavná kontrolórka.

Poslankyni Beáte Sichrovskej sa zdá tlak na primátora neprimeraný. „Hovorí sa tu o tlaku verejnosti, ale aj o tlaku médií. Sa mi zdá neprimerane zaťahovaný primátor do sledovania stavebných denníkov,“ uviedla. „Bohužiaľ, pán primátor je zodpovedný, vyplýva to z jeho funkcie,“ reagoval poslanec Rudolf Kubus. Diskusiu uzavrel poslanec Vladimír Lajčák. „Nie je to dobrá téma. Fakty sú také, priamo za to primátor nezodpovedá,“ vyjadril svoj názor Lajčák.

Poslanci vyjadrili hnev i nespokojnosť

O nesprávnom postupe nielen mestských úradníkov je presvedčený poslanec MsZ Štefan Pčola, ktorý sa o dokumentáciu zaujímal. „Mal som možnosť vidieť pochybenia v určitých bodoch dokumentov. Zarazil ma štýl písania stavebného denníka a dokumentácia, ktorá nie je úplná. Vidím tu porušenie zákona,“ konštatoval Pčola, podľa ktorého je akcia predražená a bola nad rámec. „Cena je vysoká,“ dodal. Zdesenie vyjadril Milan Baran, ktorý pri hodnotení ťažko hľadal správne slová. „S takým niečím, na amatérskej úrovní, som sa pri prevzatí stavby ešte nestretol. Nebol stanovený spôsob stanovenia ceny, ktoré neboli v rozpočte a boli následne vyvolané. Malo to byť v dokumentácii zapísané. Zhotoviteľ si na stavbe robil, čo chcel, kvalita nebola dodržaná a dielo nebolo dokončené. Preberanie prác nie je zdokumentované,“ uviedol Baran. „Potvrdilo sa, že šumy verejnosti boli opodstatnené. Ako bude vyvodená zodpovednosť voči zamestnancom? Pri pohľade na tie sumy je to na trestné oznámenie. Materiály sú údajne odovzdané vyšetrovateľom. Z akého dôvodu ste primátor nesúhlasili so znalcom?,“ pýtala sa poslankyňa Anna Schlosserová

„Som smutná z toho, že vôbec došlo k takýmto porušeniam. Myslím si, že to bude pre budúcnosť a ďalšie zákazky veľkým mementom. Verím, že budú vyvodené dôsledky,“ povedala poslankyňa Alena Madzinová. Jej kolega Miroslav Glevaňák vyjadril presvedčenie, že určite do prišlo k zlyhaniu úradníkov od začiatku realizácie projektu. „Keď som si prečítal túto správu, tak ma chytil des. Zlyhalo sa u zamestnancov na viacerých frontoch. Navrhujem tvrdé opatrenia,“ konštatoval viceprimátor Igor Wzoš.

Foto: Peter Handzuš

Primátor vysvetľoval

Na záver vystúpil primátor Popradu Jozef Švagerko, ktorý netajil sklamanie z udalostí a priebehu rekonštrukcie. „Pri rekonštrukcii sa stáva, že neviete, do čoho idete. Za čo zodpovedám ja? Za všetko. Je tu aj trestnoprávna rovina. Bol nastavený projekt – bol zlý. Verejné obstarávanie – som presvedčený, že sme neporušili zákon o verejnom obstarávaní. Mám právo doplniť firmu. Víťazná firma mala najnižšiu cenu,“ vysvetľoval primátor, podľa ktorého má najväčšiu zodpovednosť za nedostatky pracovník mestského úradu. Ten už na úrade nepracuje, keďže mu radnica po roku nepredĺžila zmluvu.

„Neschopných ľudí tu nepotrebujeme. Ja tu nebudem umelo vytvárať zápisy,“ povedal Švagerko.

Prvý muž Popradu opísal, ako to z jeho pohľadu v inkriminovanom období bolo a ako vznikli problémy. „Náš zamestnanec sa dohodol so zhotoviteľom, že bude fakturovať práce do výšky 71 tisíc s DPH podľa toho, čo zadal už blbo projektant a že sa budú zaoberať len dodatkom,“ konštatoval Švagerko, ktorý podľa vlastných slov bol 4 krát osobne povzbudiť chlapov na stavbe. Čo sa týka peňazí, nevidí v realizovanom projekte predraženie. „Stojím si za tým, že zaplatené bolo len to, čo bolo vykonané a dodané,“ konštatoval primátor. Ten už bol v súvislosti s rekonštrukciou mestských toaliet vypočúvaný políciou. Švagerko vie, čo urobí po skončení vyšetrovania. „Nie z mestských peňazí, dám zrobiť súdno-znalecký posudok. Keď sa podľa posudku zistí, že boli prekročené finančné prostriedky, budem žiadať dodávateľa za neoprávnené obohatenie, aby tieto finančné prostriedky vrátil. A keď bude nutné, bude právne riešený aj zodpovedný pracovník," vysvetlil primátor.

Švagerko sa vyjadril aj k súdno-znaleckému posudku, o ktoré mala záujem hlavná kontrolórka. „Bol by to precedens. Teraz na všetko budeme robiť súdnoznalecké posudky?,“ pýtal sa popradský primátor.

Správa hlavnej kontrolórky dala viacero odpovedí na otázky, ktoré zaujímajú aj verejnosť – ale nie na všetky. Veľa napovie ukončenie vyšetrovania a z neho plynúce závery.

Video: Peter Handzuš / Zdroj: YouTube.com
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM