Dominika Pacigová Kultúra Rôzne Správy

Krásy a zaujímavosti okolitých obcí: V Liptovskej Tepličke majú európsky unikát

Pohľad na Vysoké i Nízke Tatry, Kráľovu hoľu, terasovité polia či porasty. Obec ponúka nádhernú prírodnú scenériu nielen počas zimných, ale i letných mesiacov.

Ilustračný obrázok k článku Krásy a zaujímavosti okolitých obcí: V Liptovskej Tepličke majú európsky unikát
21
Galéria

Predkovia súčasných obyvateľov Liptovskej Tepličky zanechali po sebe bohaté kultúrne dedičstvo. Odzrkadľuje sa najmä v architektúre, zvykoch či folklóre. Z pôvodnej ľudovej architektúry sa zachovali zrubové domy i drevenička, ktorá slúži ako múzeum. Údajným európskym unikátom sú zemiakové pivnice.

Sú jedineční

Minulosť obce približuje Teplická izba, kde sú vystavené historické fotografie i predmety. V obci sa nachádza aj pamätný dom významného rodáka. „Mali sme informáciu, že je na predaj Dom Mons. Štefana Náhalku. Zrekonštruovali sme ho, v prednej izbe je zdokumentovaná história jeho života od narodenia až po úmrtie. V strednej a zadnej izbe sa nachádza kuchynské zariadenie, postele, obrazy i rôzne predmety. Dokumentujú dobu, v ktorej bol dom postavený,“ prezradil starosta obce Slavomír Kopáč.

Zaujímavosťou sú aj pivničky, ktoré majú hruškovitý tvar a smerom nahor sa zužujú. Do dnešného dňa sú zachované, slúžia na uskladnenie zemiakov. „Máme aj obecnú pivnicu, ktorá je prístupná verejnosti. Získali sme prostriedky na obnovu ďalších dvanástich pivníc. Aj takýmto spôsobom sa snažíme uchovávať históriu, pretože ide o údajný európsky unikát,“ uviedol.

Získali ocenenia

Ďalšou pozoruhodnosťou sú terasovité polia, ktoré vznikli oraním do svahu a navršovaním skál, ktoré sa vyberali ako nežiadúce z pôdy. „Polia, ktoré sa nachádzajú bližšie k obci, sa aj dnes využívajú na pestovanie zemiakov či obilnín. Teší ma, že mnoho mladých sa začalo zaoberať chovom dobytka i poľnohospodár­stvom. Uberáme sa tak eko i bio smerom,“ skonštatoval starosta s tým, že za uchovanie terasovitých polí, unikátnych historických krajinných štruktúr, získala obec Cenu SR za krajinu 2014 a špeciálne ocenenie Rady Európy 2015.

Obyvatelia si na okraji obce mimo obytných domov stavali stodoly, aby pri požiaroch neprišli o všetko. Vznikol tak súbor hospodárskych stodôl. „Požiare tu boli pomerne často, nakoľko architektúra obce bola viac-menej drevená. Účel Stodolišťa sa však výrazne nezmenil. V minulosti slúžilo na mlátenie a uskladnenie slamy či sena, dodnes tu obyvatelia uskladňujú náradie,“ objasnil s tým, že sa o stodoly neustále starajú, aby boli funkčné. „Máme aj stodolu, ktorá patrí obci. V jej okolí sa nachádza priestor, ktorý by sme v budúcnosti chceli využívať ako teplický dvor. Bol by v rámci Stodolišťa. Oblasť by bola atraktívnou nielen pre turistov, ale i mladé generácie, ktoré by mali možnosť vidieť, ako vyzerala obec pred niekoľkými desiatkami rokov,“ dodal.

Zdroj: Archív obce Liptovská Teplička

Uchovávajú tradície

Každoročne organizujú Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou. V obci pôsobí detský folklórny súbor Turnička a folklórna skupina Tepličan. „Skupinu tvorí tanečná, mužská, ženská a dievčenská spevácka zložka. Zúčastňujú sa mnohých festivalov na Slovensku aj v zahraničí,“ podotkol Kopáč.

V základnej škole sa študenti zoznamovali nielen s históriou obce, ale aj nárečím či tradíciami. „V rámci päťročného projektu mali žiaci v škole regionálnu výchovu. Stále majú predmety alebo krúžky podobného typu, ale už nie v takom rozsahu,“ vysvetlil.

Tradičným podujatím je vynášanie Majmoreny. „Ide o dlhoročne udržiavanú tradíciu. V minulosti ju vynášali najmä mladé dievčatá, v súčasnosti DFS Turnička spolu s FSK Tepličan,“ poznamenal. V posledných rokoch je podujatie spojené s Regionálnou súťažou vo výrobe najdlhšieho šúľanca a jedení na rýchlosť. „Šúľance sú naším tradičným jedlom, preto sme prišli s myšlienkou súťaže, ktorej sa zúčastňujú všetky vekové kategórie. Súťažia zástupcovia organizácií z obce a okolia, mali sme aj súťažiacich z družobných obcí zo zahraničia,“ pokračoval.

Vybudovali ihrisko, plánujú

Milovníkov zimných športov láka lyžiarske stredisko SKI PARK Liptovská Teplička, ktoré je vhodné najmä pre rodiny s deťmi. Pre tých, ktorí obľubujú cvičenie s vlastnou váhou, už štyri roky organizujú Tatranský pohár v street workoute. Ide o predvádzanie rôznych cvikov na špeciálnom ihrisku, ktoré sa skladá zo spletí hrázd, horizontálnych tyčí alebo bradiel. „Iniciátorom myšlienky vybudovania ihriska bol Štefan Kondula, priateľ vicemajsterky sveta v street workoute Klaudie Glejdurovej. Športovisko si mladí nadšenci vybudovali svojpomocne, obec im poskytla len časť materiálu,“ povedal s tým, že z obce pochádzajú aj ďalší úspešní športovci, medzi ktorých neodmysliteľne patrí napríklad František Bulava, ktorý žije v Českej republike.

V každej oblasti sa snažia vylepšovať aj maličkosti. „Obec je postavená na vode, vybudovali sme dve oddychové miesta, uvažujeme ešte o jednom. Starú požiarnu zbrojnicu plánujeme zrekonštruovať a zriadiť tam múzeum, v spodnej časti informačné centrum. Okrem toho sa zaoberáme aj ďalšími investíciami, ako napríklad zriadením odborných učební v škole, multifunkčnej haly, projektom denného stacionára, reguláciou potoka i mnohými ďalšími,“ objasnil.

Krásy, ktoré v obci zachovali, sú lákadlom pre mnohých turistov. „Ostatné obce sa budovali za komunizmu, rozvoj nepripadal do úvahy. Vždy nám hovorili, že sme zabudnutí alebo Pánu Bohu za chrbtom. Dnes na tom však budujeme. Máme zachované krásy, ktoré v okolí nikto nemá. Každý, kto príde do Tepličky, sa tu aj vráti. Je tu krásne prostredie a pokoj, ktorý je v dnešnej dobe vzácny,“ uzavrel Slavomír Kopáč.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie