Martin Sýkora Samospráva

Leto skončilo, ide sa upratovať: Začína jesenné upratovanie v Poprade

Mesto Poprad organizuje od 21.septembra do 26.októbra tradičné jesenné upratovanie. K dispozícii budú zberné centrá i veľkoobjemové kontajnery.

Ilustračný obrázok k článku Leto skončilo, ide sa upratovať: Začína jesenné upratovanie v Poprade
Foto: Peter Handzuš / Zdroj: Dnes24.sk

Čo do VOKU nepatrí?

Na zvyčajných miestach budú pristavené veľkoobjemové kontajnery (VOK) určené pre občanov mesta, ktorí sa prostredníctvom nich môžu bezplatne zbavovať drobného stavebného odpadu (obklady z udržiavacích prác a pod.), objemového odpadu (napr. staré nábytky, okná dvere a pod). Počas jesenného upratovania sa môžu občania mesta bezplatne zbavovať aj konárov z údržby záhrad, ktoré však nesmú byť ukladané do VOK-v, ale vedľa nich, nakoľko sú následne drvené a drevná štiepka zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene.

„Do VOK-ov nesmú byť ukladané stavebné odpady (tie musí stavebník v súlade so stavebným rozhodnutím na vlastné náklady uložiť na riadenej skládke a mať doklad o jeho likvidácii), elektroodpad, tráva, lístie, nebezpečný odpad a pod.,“ vysvetlil komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda.

Foto: Peter Handzuš / Zdroj: Dnes24.sk

Upratovanie bude monitorované

Veľkoobjemných odpadov, drobných stavebných odpadov, elektroodpadov, trávy, lístia, skla a pod. sa môžu občania celoročne zbavovať v zberných centrách na Hraničnej ulici a na Ul. L. Svobodu. „VOK-y nie sú určené pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v súlade so zákonom a na vlastné náklady,“ dodal Galajda. Ukladanie odpadu na stanovištiach VOK-ov po skončení jesenného upratovania je považované za tvorbu divokej skládky.

Dodržiavanie termínov a pravidiel pri nakladaní s odpadmi v čase jesenného upratovania bude pravidelne monitorovať Mestská polícia Poprad a v prípade ich nerešpektovania bude vyvodzovať dôsledky formou blokových pokút. Lokality s presným rozpisom umiestnenia VOK-ov nájdu obyvatelia na webovom sídle mesta Poprad.

Zdroj: Poprad24/Mesto Poprad

Rýchle správy

Najčítanejšie