Nová studňa odstráni problémy s vodou na cintoríne v Poprade-Veľkej

Zabezpečenie stabilného zdroja vody, ktorý by dokázal počas celého roka a bez výpadkov zabezpečiť dostatok vody pre hlavný cintorín v Poprade, je hotové.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Nová studňa odstráni problémy s vodou na cintoríne v Poprade-Veľkej
Zdroj: Mesto Poprad

Studňa na nezaplatenie

Zabezpečenie stabilného zdroja vody, ktorý by dokázal počas celého roka a bez výpadkov zabezpečiť dostatok vody pre hlavný cintorín v Poprade-Veľkej bolo dôvodom, prečo sa Pohrebno-cintorínske služby Poprad rozhodli zrealizovať geologický vrt s hĺbkou 25 metrov. „Našim cieľom je vybudovať novú studňu, pretože tá súčasná s hĺbkou 8 m je kapacitne nepostačujúca. Sme radi, že sa nám podarilo nájsť výdatný zdroj, ktorý by mal zabezpečiť prístup k vode pre celý cintorín v Poprade -Veľkej, vrátane plánovaného rozšírenia. Teraz riešime všetky nevyhnutné administratívne úkony a povolenia, aby sme mohli inštalovať šachtu a rozvody, ktoré sa následne napoja na jestvujúce stanovištia a zabezpečia dostatok vody za všetkých podmienok,“ uviedol František Švirloch, konateľ Pohrebno-cintorínskych služieb (PCS) Poprad.

Zdroj: Mesto Poprad

Práce aj v iných oblastiach

Okrem zabezpečenia zdroja vody boli na popradských pohrebiskách v tomto roku zrealizované ďalšie úpravy. „Upravili sme priestor pred Domom smútku v Poprade -Veľkej, kde bola vymenená dlažba, doplnené ďalšie lavičky, inštalované boli smetné koše a nová informačná tabuľa s LED osvetlením. Okrem opravy tohto priestoru boli na hlavnom cintoríne v Poprade – Veľkej v tomto roku osadené nové svietidlá a vodovodné stanovištia na ďalších dvoch chodníkoch, vybudovaný bol tiež nový prepojovací chodník medzi starou a novou časťou cintorína,“ doplnil Švirloch, podľa ktorého venovali pozornosť aj ostatným pohrebiskám v meste. V súčasnosti prebiehajú opravy pamiatkovo chráneného objektu bývalej márnice na pohrebisku v Spišskej Sobote, v Matejovciach bol na pohrebisku opravený betónový hlavný kríž a zámkovou dlažbou bolo upravené jeho okolie, na cintoríne v Strážach bol opravený kamenný terasový múr. „Na všetkých pohrebiskách boli zároveň prevedené úpravy korún stromov a kríkov, rovnako tak terénne úpravy v okolí stanovíšť vody,“ uzavrel konateľ PCS.

Zdroj: Poprad24/Mesto Poprad