Aktualizované Správy

Vyhliadkovú vežu obec skolaudovala aj napriek zmenám: Občianske združenie bije na poplach

Stavebný úrad v Štrbe skolaudoval vyhliadkovú vežu na Štrbskom Plese a stavebníkovi povolil zmeny.

Ilustračný obrázok k článku Vyhliadkovú vežu obec skolaudovala aj napriek zmenám: Občianske združenie bije na poplach
Zdroj: TASR/Roman Hanc

Vo veži malo byť pôvodne Múzeum TANAP-u, namiesto neho rozšírili reštauračné služby. Ako informoval starosta Štrby Michal Sýkora, miestny stavebný úrad nemohol zamietnuť dodatočné povolenie zmien stavby. Rozhodnutie vydal úrad 19. januára, zatiaľ nie je platné.

Zmeny na stavbe

Stavebník podal návrh na kolaudáciu koncom októbra 2020. Keďže sa zistilo, že na stavbe sú zmeny, začalo sa konanie o dodatočnom povolení zmeny spojené s kolaudačným konaním. Ako priblížil úrad, plocha navrhovaného múzea sa pričlenila k už povolenej prevádzke reštauračných služieb. Takisto sa upravil vstup do priestorov prízemia a vonkajšie spevnené plochy. Zmenou stavby sa podľa úradu nemenili rozmery veže ani jej celkový vzhľad, ktoré boli určené v územnom pláne obce a stavebnom povolení.

Stavebný úrad poukázal na to, že žiadne z predložených záväzných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií nebolo nesúhlasné, ani stanovisko Okresného úradu v Poprade, odboru starostlivosti o životné prostredie. Podľa neho okresný úrad dal stanovisko s pripomienkami, ktorými sa stavebný úrad zaoberal.

Združenie bije na poplach

Občianske združenie Tatry máme radi žiada všetky zainteresované subjekty, aby zamedzili ukončeniu kolaudačného rozhodnutia. Podľa združenia obec Štrba nezobrala do úvahy záväzné stanovisko Okresného úradu v Poprade, že súčasná podoba veže nezodpovedá stavu spred vydania stavebného povolenia.

V súčasnosti beží lehota, počas ktorej sa dajú vzniesť námietky voči kolaudačnému rozhodnutiu. Združenie ocenilo postoj Okresného úradu v Poprade, ktorý avizuje nesúhlas.

Starosta Štrby podotkol, že stavebný úrad musí postupovať podľa stavebného zákona. Ako doplnil, pokiaľ zmena stavby nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, územným plánom obce a zároveň žiadne zo záväzných stanovísk nie je nesúhlasné, je zákonnou povinnosťou stavebného úradu žiadosti stavebníka vyhovieť a požadované zmeny stavby dodatočne povoliť.

Stanovisko investora

Spoločnosť HIGH TATRAS TOWER s.r.o., ako investor veže TATRAS TOWER, v uplynulé dni zaevidovala množstvo hrubo zavádzajúcich, tendenčných a zjavne účelových mediálnych článkov a príspevkov týkajúcich zmeny využitia vnútorných priestorov veže TATRAS TOWER a jej kolaudácie. Za účelom korekcie týchto nepravdivých a neúplných informácií považujeme za potrebné uviesť nasledovné relevantné skutočnosti:

Príslušným stavebným úradom bolo dňa 17. 6. 2019 vydané stavebné povolenie na stavbu „NÁUČNO VYHLIADKOVÁ VEŽA, Štrbské Pleso“. Následne, dňa 29. 10. 2020 došlo k podaniu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Príslušný stavebný úrad tento návrh posúdil a zistil, že stavba TATRAS TOWER bola dotknutá zmenami, ktoré podliehajú dodatočnému povoleniu.

Príslušný stavebný úrad preto ďalej postupoval v zmysle ustanovení stavebného zákona a spojil konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby s kolaudačným konaním. V rámci tohto konania sa stavebný úrad zaoberal aj povahou všetkých relevantných písomných stanovísk a pripomienok, po posúdení ktorých došlo k dodatočnému povoleniu zmeny stavby pred dokončením a k vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

Ako konštatoval príslušný stavebný úrad, navrhované zmeny TATRAS TOWER neboli v rozpore so zákonom a územným plánom obce a zároveň žiadne zo záväzných stanovísk nebolo nesúhlasné. Naša spoločnosť je preto toho názoru, že rozhodnutia stavebného úradu sú vydané plne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Pre doplnenie zároveň uvádzame, že nepopierame, že v procese výstavby veže TATRAS TOWER došlo k určitým dispozičným zmenám stavby, tie sú ale s poukazom na veľkosť a povahu stavby relatívne nepatrné. Dôrazne sa však ohradzujeme voči tvrdeniam, že by malo dochádzať k akémusi rozšíreniu kapacity reštauračných služieb na úkor náučnej funkcie TATRAS TOWER, resp. k zmene pôvodného vzhľadu stavby. Náučná a vzdelávacia funkcia veže TATRAS TOWER ostáva zachovaná v plnom rozsahu a aj naďalej ju považujeme za nosný prvok TATRAS TOWER. Preto reštriktívne tvrdenia prezentované v médiách o výmene múzea za gastro prevádzku sú nesprávne a nezakladajú sa na pravde, keďže gastro prevádzka bola vždy súčasťou TATRAS TOWER. Plánované múzeum ostáva v koncepte náučného prínosu veže TATRAS TOWER zachované v aktualizovanej forme, pričom edukatívny charakter veže je rozšírený aj o ďalšie moderné, interaktívne vzdelávanie a atrakcie. Tieto náučné prvky TATRAS TOWER však média a určité organizácie zámerne ďalej verejnosti neuvádzajú, hoci naša spoločnosť o nich transparentne informovala (napríklad Denníku N sme včas poskytli podrobný popis náučných atrakcií veže, avšak aj napriek tomu ich v článku zo dňa 15. 1. 2021 spomenul len minimálne a okrajovo).

Cieľom tohto projektu je okrem majestátnych výhľadov sprostredkovať návštevníkom prostredníctvom TATRAS TOWER predmety kultúrnej hodnoty pútavou a unikátnou formou, ktorá odzrkadľuje pokrokový charakter veže a na naplnenie tohto cieľu využíva moderné technologické prvky.

Sme toho názoru, že aj napriek prvotným negatívnym ohlasom na tento typ novej atrakcie v cestovnom ruchu na Štrbskom Plese, jej pozitívny prínos a významnú funkciu pre rozvoj regiónu Vysokých Tatier v budúcnosti ocenia nielen samotní návštevníci, ale tiež ostatné subjekty cestovného ruchu a miestne orgány.

Nedá nám nedoplniť, že silnú antikampaň vnímame najmä v kontexte snahy určitých finančných skupín aktívne vytvárať prekážky pre uvedenie veže do prevádzky, a to prostredníctvom rôznych tretích subjektov alebo občianskych združení. Edukatívno-náučný charakter veže so zameraním na ochranu prírody a krajiny vždy bol a aj naďalej bude našou prioritou.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Mohlo by vás zaujímať:

Veža sa stavia napriek petícii: Bude niesť meno legendárneho horolezca
7
Galéria
Zdroj: TASR
Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM