Lekárne - pohotovosť

Ilustračný symbol lekárne
ZLATÝ HAD - Juh, bl. Slnečnica
Novomeského 3918
052/7731 026

Lekáreň je dnes otvorená do 22:00.