Práca

Viete o tom? Poprad vyhlásil výberové konanie na takýto atraktívny flek!

Džob, ktorý možno zaujme aj vás. Mesto Poprad vyhlásilo výberové konanie na lákavú pracovnú pozíciu.

Ilustračný obrázok k článku Viete o tom? Poprad vyhlásil výberové konanie na takýto atraktívny flek!
Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0

Mesto Poprad v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky rozpočtovej organizácie Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, sociálna práca
 • minimálne 5 ročná prax v riadiacej pozícii v sociálnej oblasti
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • znalosť legislatívy v sociálnej oblasti a súvisiacich predpisov
 • praktické skúsenosti s implementáciou podmienok kvality sociálnych služieb
 • flexibilnosť
 • komunikatívnosť, empatia pri práci so seniormi
 • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie
 • vodičský preukaz skupiny B.

Požadované doklady k prihláške:

 • prihláška do výberového konania
 • overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja a skvalitňovania poskytovaných sociálnych služieb
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Predpokladaný nástup: 1. 11. 2019

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu

Ponúkaný plat: od 1 200 €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 30. 9. 2019 o 12.00 hod.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „výberové konanie – CSS – NEOTVÁRAŤ “ na adresu:

Mesto Poprad sekretariát primátora Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 058 01 Poprad

„Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania,“ informovala prešovská radnica.

Sledujte nás aj na našom Facebooku a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Popradu a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie